Korsklevegatans förskola i Göteborg

Vi har utifrån befintlig förstudie tagit fram handlingar för Korskelvegatans förskola i Göteborg. En byggnad med 5 avdelningar med sammanlagt 100 barn samt tillagningskök med utemiljöer som inbjuder till vardagsäventyr.

Tomt med flora och fauna
Förskolans tomt är en hörntomt i ett kvarter med i 50-talsbebyggelse mestadels bestående av flerfamiljs- samt enbostadshus och som är starkt kuperad mot sydost. I västra/norra delen finns en trädbevuxen bergknalle som är en tillgång med sin flora och fauna samt ger möjligheter till små vardagsäventyr och utflykter.

De små barnen i souterrängvåningen har sin egen gård mot öster, och de större barnen på plan 2 har sin gård i väster angränsande mot bergknallen med sin lite vilda natur. Angöring sker från gatan, både inlastning och hämta/lämna barn.

Träfasad med intressant textur
Huset är placerat i souterräng, med en avdelning för mindre barn samt personalutrymmen och storkök i det nedre planet. Övriga 4 avdelningar finns på plan 2.

Fasaden är klädd med träpanel med lockläkt i kraftig dimension, oregelbundet spridda vilket ger ett liv och en intressant textur åt ytan. Kulören är milt grågrön. Burspråk utformade som kojor att krypa upp i är klädda med kopparfärgad slät plåt. Taket är sedumbelagt.

Tjänsteområden

Kontakt

Profilbild för Maria Hallberg
Maria Hallberg
Arkitekt