Hållbarhetsbedöma en kommun

Kan man hållbarhetsbedöma en kommun? Är framtidens Falkenberg hållbart? Hur påverkar översiktsplanen den hållbara utvecklingen i Falkenberg? Kommunen bad oss om hjälp med att ta fram en konsekvensbeskrivning med hållbarhetsanalys.

Redovisa nya översiktsplanens påverkan

Vi satte ihop en tvärsektoriell grupp bestående av experter inom sociala frågor, kommunal- och samhällsekonomi samt miljö och klimat. Arbetet handlade om att redovisa vad den nya översiktsplanen får för påverkan på miljö, sociala och ekonomiska aspekter samt hur dessa hänger ihop och vilka konsekvenser planen får ur ett hållbarhetsperspektiv.

Totalt redovisas nära 30 olika aspekter, som bland annat buller, hav och kust, klimat­påverkan, arbete och försörjning, folkhälsa, kommunalekonomi, befolkningstillväxt samt risker. Konsekvensbeksrivningen uppfylller naturligtvis även Miljiöbalkens krav på MKB.

Visualisering med en hållbarhetsblomma

En hållbarhetsanalys där helhetssyn och de sammanvägda konsekvenserna för den hållbara utvecklingen genomfördes och visualiserades med en hållbarhetsblomma. Redovisningen omfattade även en avstämning kring måluppfyllelse, avseende både nationella och kommunala mål och visioner. Arbete hade en tight tidplan och utfördes i nära samarbete med kommunens plankontor.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Kontakt

Profilbild för Sander Anfinset
Sander Anfinset
Avdelningschef Miljö & Säkerhet Stockholm