Kareby Förskola

När en ny tillbyggnad på Kareby Förskola skulle byggas ihop med en redan befintlig byggnad fick Norconsults konstruktörer uppdraget att dimensionera stommen på förskolan. Skolan har därefter belönats med certifiering för Miljöbyggnad Silver och Guld.

I Kareby byggs en ny förskola som kommer innehålla sex avdelningar och har en area på 1600 m² som fördelas på två plan.

Uppdraget
Uppdraget innebär både nybyggnation och tillbyggnation då den nya byggnaden byggs ihop med en befintlig byggnad. Nedersta planet förbinder den nya byggnaden med den befintliga. Till förskolan tillkommer även två komplementbyggnader i form av ett förråd och ett ÅV-hus.

Miljöbyggnad Silver & Guld
Norconsults konstruktörer har dimensionerat stommen som består av en stålstomme med betongplatta, plattbärlag och trätakstolar. Tillbyggnaden har certifierats enligt Miljöbyggnad Silver och nybyggnaden har certifierats enligt  Miljöbyggnad Guld.

Disciplinerna byggkonstruktion, arkitektur, geoteknik och akustik från Norconsult har varit inblandade i projektet.

Kontakt

Profilbild för Caroline Martinsson
Caroline Martinsson
Uppdragsledare