Fältgeoteknik på InterCity-banan

Det ska dras dubbelspårig järnväg i svåråtkomlig terräng runt Oslo. Vi har vunnit uppdraget att undersöka marken längs delar av sträckan. En av utmaningarna: att borra på rekordstora vattendjup.

Sonderingar i Norges största sjö

Vi har vunnit uppdraget att sondera och ta prover längs den norra sträckan av banan mellan Eidsvoll och Hamar samt Hamar-Lillehammer åt Jernbaneverket. En del av sträckan där provtagningarna ska göras löper längs Mjøsa, Norges största sjö, som på sina håll är riktigt djup. Här ska vi utföra sonderingar för att ta fram underlag för byggandet av brofunda­menten till två nya broar. Den längsta av dem ska bli 1 200 meter lång och på sina håll är vattendjupet 60 meter.

Fältgeoteknik anpassar offshore-system

Det djupaste man tidigare varit nere på är 30-40 meter. Det sätter vårt arbete i ett nytt sammanhang och man vet inte riktigt vad som finns under sjö­bottnen. Vi förväntar oss 10-30 meter med lera och sedan lika mycket morän och friktionsmaterial innan vi når berget. Det finns liknande system som används vid offshore-borrning, men Fältgeoteknik har förminskat det för att kunna använda det på sjön. Eftersom det handlar om stora vattendjup blir vikterna och längden på rören tyngre och mer svårhanterliga.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Vill du veta mer om

Kontakt

Profilbild för Markus Mangsten
Markus Mangsten
VD, Fältgeoteknik AB