Inmätning av Slussen

Ombyggnationen av Slussen i Stockholm pågår för fullt. För att bevara minnet av en 80 år gamla trafikplatsen vann vi uppdraget att dokumentera området, med terrester laserskanning.

Eftersom Slussen har varit en iögonfallande del av Stockholmsbilden i så många år var det helt naturligt att det uppstod intresse att dokumentera den för kommande generationer. Vi vann uppdraget att göra inmätningarna av området med en terrester laserskanner.

I januari 2014, drygt ett och ett halvt år innan ombyggnationen fick grönt ljus, startades ett upprop ”Scanna Slussen!” på Youtube av konstnären Caspar Forsberg. Syftet var att initiera terrester laserskanning av trafikplatsen. Uppropet uppmärksammades också i tidningsartiklar och lästes av bl.a. Anna Elmqvist, HOS Arkitekter AB, som kontaktade oss angående inmätning. Idéen gillades av Stadsmuséet i Stockholm och Stockholm Konst. Resultatet blev ett punktmoln som representerar Slussen med omnejd i 3D med hög detaljnivå.

För att färgsätta punktmolnet togs cirka 1200 bilder under projektets gång, och dessa utgör i sig en övergripande 2D-dokumentation av Slussen, vid sidan om laserskanningen. Det slutliga, registrerade punktmolnet av hela Slussenområdet består av över en miljard punkter.

Bevara Slussen digitalt
Laserskanningen av Slussen är ett gott exempel på projekt inom dokumentation av platser som inte längre finns i den fysiska världen, men som tack vare den moderna tekniken kan bevaras digitalt för kommande generationer. De mycket detaljerade 3D-data som har samlats in kan användas för flera olika ändamål, och det är bara framtiden som kan visa vilka dessa kommer att vara.

Det nya Slussen planeras att stå klart 2025.

Vill du veta mer om

Tjänsteområden

Kontakt

Profilbild för Johan Hallmén
Johan Hallmén
Teamchef, Geodesi