Höga flöden utredda i Klarälven

I meandrande vattendrag kan översvämningar snabbt få drastiska följder. Norconsult har undersökt hur dammbrott och höga flöden kan påverka Klarälven.

Vad gäller Klarälven finns, i likhet med flera av Sveriges kraftverks­älvar, stora magasin i övre delen av älven och större tätorter vid nedre delen. Eftersom älven på en lång sträcka i övre delen är meandrande kan höga flöden bli ödesdigra. Detta eftersom den normalt slingrande fåran då förvandlas till en "motorväg", som transporterar vattnet mycket snabbare än normalt. För att förbättra beredskaps­planeringen har Norconsult, på uppdrag av Fortum och Svenska Kraftnät, undersökt vilka följder dammbrott och höga flöden kan få.

– Vi har beskrivit dammbrott vid 41 anläggningar i Klarälven och Uvån. Totalt blev det 139 scenarier vid normala, höga och extrema flöden, säger Magnus Jewert, teamledare för Team GIS & Hydrologi på Norconsult.

För att beskriva riktigt extrema flöden användes en detaljerad 2D-modell. Resultatet av allt arbete blev ett GIS (Geografiska Informations­system, ett datasystem som används för att samla in, lagra, analysera och presentera geografiska data) samt översvämningskartor för 14 orter.

– Den största utmaningen var att få så omfattande och detaljerade beräkningar att fungera, säger Magnus Jewert. Vi löste uppgiften tack vare 2D-modellering och erfarenheter från tidigare projekt.

Kontakt

Profilbild för Magnus Jewert
Magnus Jewert
Uppdragsledare, Team GIS & Hydrologi