Handelsplats Älvängen

Inför etableringen av Handelsplats Älvängen i Ale kommun har myndigheterna krävt att en riskanalys tas fram eftersom området ligger nära E45 och Norge/Vänerbanan som båda är transportleder för farligt gods.

Norconsult har hjälpt exploatören att beräkna riskerna och förslagit åtgärder som minimerar risken för och effekten av olyckor med farligt gods.

Diskussioner har först med arkitekter och räddningstjänsten avseende utformningen av åtgärderna.

Tjänsteområden

Kontakt

Profilbild för Herman Heijmans
Herman Heijmans
Risk och Miljö, Trafik