Förnyelse av Hammarforsens kraftstation

Statkraft har förnyat 130kV-utrustning, generatorställverk med mera i Hammarforsens kraftstation i Hammarstrand. Vi fick uppdraget som projektledare samt insatser inom el och dokumentstyrning.

Behov av förnyelse

Hammarforsens kraftstation ligger i Indalsälven och de första aggregaten togs idrift 1927. Elutrustning i anläggningen var i behov av förnyelse för att säkerställa drifttillgängligheten samt höja person- och anläggnings&sy;säkerheten.

Projektledning

I vår roll som projektledare ansvarade vi för planering, framdrift och uppföljning av alla ingående delar – el, bygg, mark, miljö. Kontakter med myndigheter avseende tillstånds­frågor samt med andra aktörer som berörs av projektet. Vi har även upprätthållit rollen som BAS-P.

Våra insatser inom elområdet har bestod av tekniska utredningar, framtagning av teknisk specifikation för upphandling, utvärdering och tekniska genomgångar i upphandlingen, konstruktionsgranskning och idrifttagningsplanering.

Dokumentationsstyrning är viktigt i ett omfattande projekt och vi hanterade dokumen­tationsflödet till och från entreprenörer och granskade slutdokumentationen.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Vill du veta mer om

Tjänsteområden

Kontakt

Profilbild för Rolf Johansson
Rolf Johansson
Avdelningschef Elteknik & Projektledning