Grundmurad vattenväg

Tung trafik och bortspolat fyllnadsmaterial hade lett till att kaj­konstruktionen längs Stora Hamnkanalen utmed Norra Hamngatan i Göteborg var i behov av upprustning. Vi på Norconsult fick i upp­gift att projektera för en lösning.

Ombyggnad pga rasrisk

Tidigare konstruktion stod på en rustbädd och dykinspektioner har redovisat att materialet under rustbädden på del av sträckan längs Norra Hamngatan mellan Fontänbron och Kämpebron var urspolat.

Vi hade tidigare utfört stabilitetsundersökningar som visade på att det förelåg rasrisk. På grund av detta och med tanke på att det rullar tung trafik på Norra Hamngatan beslutade Trafikkontoret att bygga om muren. Vi fick i uppdrag att projek­tera ombyggnaden av kajmurarna samt utföra stabilitetsåtgärder.

Ny grund för ökad stabilitet

En ny grund lades istället för rustbädden. De gamla träpålarna är sex meter långa och står i lera, men de nya stålpålarna är 25 meter långa och går hela vägen ner till berget, vilket gör stor skillnad för stabiliteten. De nya stål­pålarna borrades ner för att undvika onödiga vibrationer. När pålningen var genomförd fylldes schaktbottnen med grus och ovanpå gruset gjöts en halvmeter tjock betongplatta.

Tanken var att bygga om muren endast ur konstruktions­synpunkt och klä in den med den befintliga murstenen. Eftersom den ursprungliga sand­stenen har reparerats med granit och betong under årens lopp skulle den inte räcka till. För att ändå bevara utseendet provade man att såga itu sandstens­blocken och sedan klädde yttersidan av den återuppbyggda muren. Stenen höll inte för det, så nu är muren klädd i granitsten. Resten av muren består av betong.

Tidspress

Projektet var tvunget att genom­föras på ganska kort tid då spårvagnsspåren på Södra Hamngatan, tvärs över kanalen, skulle bytas ut. Norra Hamngatan skulle då fungera som avlastning för kollektivtrafiken. Dessutom var man tvungen att bli klar med projektet innan arbetet med tåg­tunneln, Västlänken, drar igång.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Vill du veta mer om

Kontakt

Profilbild för Jörgen Knutsson
Jörgen Knutsson
Teamchef, Väg- & Järnvägsteknik