Grundförstärkning av Sockerbruket

Sockerbruket vid brofästet av Älvsborgsbron i Göteborg står i dagsläget på en föråldrad och skadad grund med träpålar som har vittrat med tiden. För att värna om denna fina gamla tegelbyggnad behövdes grundförstärkning för en stor, tung, och känslig byggnad som Norconsults konstruktörer vann uppdraget att utföra.

Göteborg stad som värnar för denna gamla tegelbyggnad vid södra Älvstranden har upptäckt att de befintliga träpålarna byggnaden vilar på har börjat ruttna.

För att byggnaden inte skall skadas av den allt sämre grundläggningen har Norconsult anlitats för att ta fram förslag på grundförstärkning. Förutom att grundförstärkning är en utmaning i sig själv, är det dessutom mycket känsligt för denna byggnad var nya pålar kan slås.

Från Norconsult har Team Byggkonstruktion och även Team Geoteknik medverkat. Geoteknik har undersökt marken, djup till berg, och även bidrag med expertis och rådgivning till både kund och Team Byggkonstruktion. Team Byggkonstruktion har arbetat med att ta fram bra och smidiga lösningar som samtidigt gör små ingrepp i både plånbok och byggnad.

Kontakt

Profilbild för Mattias Rehnström
Mattias Rehnström
Konstruktör