Generatorbyte Händelöverket, Norrköping

När en av EON Värmes två generatorer vid anläggningen i Norrköping dömdes ut anlitades Norconsult för att byta en generator och nytt generatorställverk - en detaljerad utmaning om tid, millimetrar och vindhastighet.

Långt ut på Händelö, på en konstgjord ö i Norrköpings hamn, sticker Händelöverkets bolmande skorstenar upp ovanför trädtopparna. Härifrån förser EON Värme Norrköping och Söderköping med el och fjärrvärme. Under 2016 fick man besked om att en av verkets två generatorer var i så dåligt skick att den antingen skulle behöva repareras eller bytas ut mot en ny.

Norconsult kontaktades av EON Värme för konsultation angående beslutet att reparera eller ersätta generatorn. Valet föll på det senare, med kravet att den nya generatorn på millimetern skulle ha exakt samma längd, höjd och placering som den gamla.

Kirurgisk precision
För att uppfylla kraven på den nya generatorn angående mått och placering krävdes en rad specialiserade åtgärder. Ursprungsplanen om att transportera upp generatorn på den tyska floden Elbe, vilket försenades då vattenståndet var för lågt under rekordvärmen 2018. I stället monterades generatorn isär i mindre delar för att sedan flyttas och lastas på längre upp i floden där vattenståndet var högre. Lyftkranen som skulle sätta den 135 ton tunga generatorn på plats genom anläggningens tak anlände från Finland med 48 långtradare. Allt detta enligt en mycket snäv tidsram och krav på stilla väder för att bytet skulle lyckas.

Trots stora utmaningar och förseningar blev generatorbytet framgångsrikt. Ett och ett halvt år från det att generatorn från 1982 konstaterats i dåligt skick var en ny på plats.

"Vi blev rekommenderade Hans-Åke på Norconsult då ryktet sa att han var bäst när det kommer till generatorer. Det finns ytterst få generatorexperter i Sverige. Man måste förstå hur de är uppbyggda och mekanismen runt dem"

- Henrik Lundberg, anläggningschef Händelöverket EON

Tjänsteområden

Kontakt

Profilbild för Hans-Åke Eriksson
Hans-Åke Eriksson
Uppdragsledare