Gårda dämme fick ny damm och fiskväg

Gårda Dämme ligger i Mölndalsån vid Gamla Ullevi i centrala Göteborg. Den tidigare dammen var i stort behov av reparation och dammsäkerhetshöjande åtgärder. Det fanns tidigare en fiskväg vid dämmet sedan tidigare men den fungerade bristfälligt. Vi vann uppdraget att detaljprojektera en ny damm och fiskväg åt Göteborgs Stad.

Fiskväg med 100 meter inlöp

Den ursprungliga dammen uppfördes med syftet att underlätta färskvatten­försörjningen, varutransporter från kvarnarna i Mölndal och för att förse befästningssystemet utanför vallgraven med vatten. Innan ombyggnaden var de träkonstruktioner som dammen var uppbyggd av i så dåligt skick att det installerats provisoriska stöd mot den nedströms liggande GC-bron. Med anledning av detta togs beslutet att en ny dammkonstruktion skulle uppföras.

2013 vann vi uppdraget att detaljprojektera en ny damm med automati­serade utskov och en fiskväg. Vi utformade fiskvägen som ett cirka 100 meter långt inlöp. Inlöpet är dimensionerat för hantera de flesta före­kommande flödessitusationer i Mölndalsån och dammen är därför till stor del självreglerande.

En attraktiv och trygg plats

Dammkonstruktionerna, fiskväg samt övriga ingående konstruktioner i närområdet som påverkades av ombyggnaden, utformades för att skapa en attraktiv och trygg plats att vistas på. En stor del av projekteringen genomfördes i 3D-miljö, vilket var en förutsättning, då stor vikt lades vid gestaltning och utseende av de nya konstruktionerna.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Vill du veta mer om

Kontakt

Profilbild för Fredrik Mikaelsson
Fredrik Mikaelsson
Uppdragsledare, Team Byggteknik