Gång- och cykelbro Nödinge

Norconsult har tagit fram en förstudie och detaljprojekterat en ny gång- och cykelbro över Hålldammsbäcken i Ale kommun. Norconsults landskapsarkitekter har gestaltat bron och broräcket där cortenstål, trä och ett karaktäristiska mönster gett bron dess uttryck

Syftet med den nya gång- och cykelbron var att förbättra kommunikationerna mellan närliggande bostadsområde och skola. Hålldammsbäcken har tidigare utgjort en barriär och med brons placering i landskapet binds området samman.

Gestaltningen av broräcket
Under detaljskedet sattes ramarna att den 40 meter långa bron skulle utformas i cortenstål, vara belyst och gestaltad så att det gick att blicka ut över räcket. Resultatet blev en bro med ett genomsiktligt räcke med vinklade spjälor i cortenstål i två rader. Den inre raden består av spjälor i täta avstånd och den yttre spjälraden har grövre dimensioner för att kunna hantera tryck och laster från snö och människor.

Levande uttryck
Då räckets höjd anpassats till cyklister har överliggaren i trä vinklats inåt för att ge ett bekvämt armstöd när man blickar ut över omgivande natur. I den övre delen av räcket är det LED-armatur där en ledlist är infälld i överliggaren av cortenstål. Under kvällstid gör belysningen att den grafiska karaktären förstärks då räckets mönster blir mer levande i sitt uttryck.

I projektet samarbetade flera av Norconsults kompetensområden, däribland  Landskap, Bro & Analys, VA-teknik, Miljö & Säkerhet och Geoteknik.

Kontakt

Profilbild för Katarina Rydberg
Katarina Rydberg
landskapsarkitekt
Profilbild för Sofia Blad
Sofia Blad
Team VA-teknik