Fria vandringsvägar i Svartån

Vi vann uppdraget att ta fram alternativlösningar för fiskvandrings­vägar vid fyra dammar i nedre delen av Svartån, innan mynningen i Mälaren vid Västerås.

Falkenbergska kvarnen fick 2 alternativ

För vissa dammar, till exempel Falkenbergska kvarnen i Västerås, föreslogs alternativa åtgärder för fria vandringsvägar för fisk. För kvarnen som har höga kulturella värden togs två olika alternativ fram; ett inlöp och en partiell utrivning av dammen. Eftersom anläggningen har höga kulturella värden var förutom ingenjörer och biologer även byggnadsantikvarier med och utformade förslagen.

3D-modell illustrerar förslag

För att tydligt illustrera förslagen togs en 3D-modell fram. Uppdraget löper vidare med att upprätta tillståndshandlingar, som teknisk beskrivning och miljökonsekvensbeskrivning för valda alternativ.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Kontakt

Profilbild för Axel Emanuelsson
Axel Emanuelsson
Gruppledare Vattenmiljö