Förskola Bromeliusgatan

Bromeliusgatans nya förskola ligger i Munkebäck i Göteborg.
Norconsult har i det här projektet ansvarat för konstruktionen.

Stål- och betongstomme
Förskolan med sex avdelningar är konstruerad med stålbetongstomme och grundlagd med stödpålar. Byggnadsarean är cirka 900 m² i två plan med komplementbyggnader i form av uteförråd och ÅV-hus.

Pelarbalksystem
Byggnaden består av ett pelarbalksystem, där stålpelare är infällda i lättväggar och där taket bärs upp av limträbalkar med nedpendlat vindsbjälklag, detta för att minimera brandcellshöjden. Stabilisering utförs med vindbockar i väggar samt platsgjutna hiss- och trappväggar.

Innovativa lösningar
Takets böjda form har inneburit flera innovativa lösningar för att hantera stabiliteten ihop med geometrin. Byggnaden ska stå klar i augusti 2019 och teamet är kontinuerligt på plats för att följa upp byggnationen.

Kontakt

Profilbild för Caroline Martinsson
Caroline Martinsson
Teamchef, Byggkonstruktion