Fiskväg vid Anundsjö kraftverk

Anundsjö kraftverk ligger i Moälvens vattensystem och utgör idag det nedersta definitiva vandringshindret i Moälvens norra gren för uppvandrande lax och havsöring. Vi på Norconsult fick uppdraget att detaljprojektera en passage för upp- och nedströmsvandrande fisk.

I projektet har tappningsregimen till den cirka 4 km långa spillfåran utvärderats via bland annat videofilmning. Vi har även detaljprojekterat en smoltavledare som ska skydda nedströms vandrande fisk vid passage av kraftverket. Samtliga anläggningsdelar har anpassats för en frekvent reglering och för att övervaka systemet med fiskräknare eller motsvarande tekniker.

Fiskvägen är en av Sveriges längsta omlöp, ca 450 meter långt kombinerat med en slitsränna och automatlucka för att hantera de stora nivåvariationerna. Fiskvägen möjliggör för lax och havsöring att ta sig hela vägen från Bottenhavet upp till de omfattande lek- och uppväxtmiljöerna uppströms kraftverket. Detta väntas avsevärt förbättra Moälvens vattensystem som fungerande miljö för vandringsfisk och andra djurarter.

Se den första laxen som passerade kraftverket som fångades på film här.

Kontakt

Profilbild för Axel Emanuelsson
Axel Emanuelsson
Gruppledare Vattenmiljö