Falkenberg Arena

2014 kvalificerade sig Falkenberg FF till Allsvenskan och då ställdes det högre krav på Falkenberg arena vilket gjorde att kommunstyrelsen beslutade sig för anlägga en ny arena.

För att få uppföra en ny arena i Sverige idag ställs höga krav på säkerhet och logistik och Svenska fotbollsförbundet och FIFA har tagit fram strikta riktlinjer som ska följas. Den nya arenan ska rymma 5 500 läktarplatser och en VIP-avdelning med lounge med tillhörande parkering för bilar, bussar och cyklar. Det har ställts stora krav på logistiken för att klara att all publik kommer och åker samtidigt samt säkerhetsmässigt för att undvika bråk mellan olika supporterklubbar.

Flertal kompetenser involverade

Norconsult har på uppdrag av Falkenberg kommun ansvarat för planeringen och att ta fram illustration av arenaområdet, utfört all markprojektering inklusive geoteknisk underökning och markmiljöundersökning för den nya arena.

Fotbollsplanen kommer anläggas med naturgräs som med markvärme och bevattning ska kunna hållas igång långt in på säsongen. Planen kommer att anläggas redan under 2015 men inte tas i bruk förrän säsongen 2017 för att ge planen alla förutsättningar för åter­hämtning när den väl tas i bruk. Bevattningen kommer att skötas av en underjordisk bevattningsanläggning som fördelar vattnet jämnt över spelplanen.

Norconsults landskapsarkitekter har valt två grässorter till planen; Ängsgröe och Rajgräs. Ängsgröe är tålig mot tramp och har mycket god övervintringsförmåga på grund av hög sjukdomsresistens. Rajgräs är snabbetablerat och mycket tåligt. En av gräsytorna utanför planen anläggs med samma fröblandning för att vid behov kunna användas till repara­tioner av planen.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Tjänsteområden

Kontakt

Profilbild för Jimmy Hagman
Jimmy Hagman
Team Landskap