E39 Rogfast – världens längsta underjordiska tunnel

I sydvästra Norge projekterar Norconsult världens djupaste och längsta undervattensvägtunnel. I projektet har man använt vår innovationsprocess för att bland annat minska klimatpåverkan.

27 km lång tunnel

Tunneln E39 Rogfast kommer att gå mellan Stavanger och Bokn, via den lilla ön Kvitsøy, och kommer att bli 27 kilometer lång och som mest ligga på 392 meters djup. Den ska användas för biltrafik och kommer att ha fyra körfält, två i varje riktning. Tunneln tas i bruk 2024.

24 olika kompetenser från Norconsult

Norconsult deltar med 24 olika kompetenser vid byggandet av tunneln, bland annat geoteknik, landskap och hydrogeologi. Uppdraget omfattar även planering och projektering av tunneln till Kvitsøy. All data levereras med 3D/BIM.

Ambitionen är att projektet ska bli Norges, och kanske världens, första hållbara infrastrukturprojekt. För att klimatpåverkan ska bli så låg som möjligt har vi genom Norconsults innovationsprocess tagit fram över femtio innovativa förslag till det norska vägverket. Det handlar bland annat om att optimera materialanvändningen men även att förse bygget med förnybar vind- och solel. Processen som använts i projektet följer de olika faserna nedan.

Världsrekord
Genomförs projektet enligt intentionen kommer det att slå ett antal världsrekord:
- Världens längsta fyrfältsväg i tunnel (cirka 27 km)
- Världens djupaste fyrfältsväg i tunnel (-392 meter)
- Världens djupaste korsning (-200 meter)

 

"En så här lång tunnel ställer stora krav på till exempel ventilation och säkerhet. Vi måste kunna garantera säkerheten om det börjar brinna någonstans i tunneln."

Bjørn Kleppestø, Uppdragsledare Norconsult AS

Kontakt

Profilbild för Bjørn Anton Kleppestø
Bjørn Anton Kleppestø
Senior oppdragsleder, Norconsult AS