Drumlinpark i Malmö

I södra Malmö ligger Annestadsparken, ett stort stråk som består av tre grönområden. 2010 vann Norconsult uppdraget att ta fram ett förslag på hur den stora ytan kunde utvecklas till tre olika parker.

I samverkan med Malmö Stad tog Team Landskap fram en plan för gestaltning och projektering. Slutresultatet blev en stor odlingspark och en drumlinpark som ligger söder om den yttre ringleden och avgränsas från leden av höga bullervallar, samt en 50 meter bred park med olika växtlighetsteman.

Spännande nivåskillnader

Drumlinparken består av spännande nivåskillnader med konstgjorda drumliner. Riktiga drumliner är valryggsformade kullar, skapade av inlandsisen, som uppträder svärmvis och som är orienterade åt samma håll. De 25 grästäckta kullarna i olika storlekar fungerar bland annat som bra pulkabackar och BMX-bana. Vi har gjort en 3D-modell över parken för att kunna placera kullarna så att rumsbildningar skapas och utblickar över landskapet behålls på utvalda ställen.

Odlingsparken, som ligger intill Skånegården - en kringbyggd, gammal, korsvirkesgård som idag är café och turistinformation vid den första avfarten efter Öresundsbron, har fått ett odlingstema med fruktträdgårdar i anslutning till Skånegården och en öppen festplats för midsommarfirande med mera. I framtiden finns här plats för odlingslotter som kan klättra en bit upp på bullervallens södersida.

Den tredje parken, 50-metersparken, ligger som en 50 meter bred sicksack-remsa inne i bostadsområdet och här bildar trädrutor omväxlande med öppna ytor en fortsättning av kvartersstrukturen i parken. Även över denna park har vi gjort en 3D-modell.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Kontakt

Profilbild för Jimmy Hagman
Jimmy Hagman
Landskapsingenjör, Team Landskap