Djurmo Sifferbo Arena

Klubben Djurmo-Sifferbo IF är en idrottsförening med anor från 100 år tillbaka, och är ett självklart forum för barn och ungdomar i Djurås att utöva fotboll, friidrott och gymnastik. Klubbens hjärta är idrottsplatsen, som under 2019 fick ett välbehövligt ansiktslyft med hjälp av Norconsults experter inom mark och landskapsarkitektur

Hemvisten för Djurmo-Sifferbo IF ligger högt beläget på en sandås mellan Djurmo klack och Mockfjärds höjder, och är ett andra hem för drygt 500 medlemmar inom friidrott, fotboll och gymnastik. Norconsult fick i uppdrag av föreningen och entreprenören att ta fram ett förfrågningsunderlag och bygghandling för att anpassa idrottsplatsen till den nya friidrottssatsningen. Önskemålet var att komplettera ytorna med slägga, diskus, spjut, kulstötning, höjdhopp, stavhopp och löpträning.

Många aktiviteter på begränsad yta
Den befintliga anläggningen var inte anpassad för allt man ville göra i föreningen. Genom det fick Norconsult in en skiss på de aktiviteter som föreningen ville utöka med, och utifrån det togs bygghandlingar med rätt dimensioner fram för att allt skulle få plats.

Uppdraget utfördes i ett nära samarbete med Norconsults markingenjörer, som fick i uppgift att ta fram en arbetshandling där markytan på den befintliga anläggningen skulle anpassas till de nya aktiviteterna som planerades. Detta var något av en utmaning, då många olika idrottsgrenar skulle samsas på en begränsad yta.

Anpassad för funktionsvariationer
Förutom att anläggningen getts mer utrymme till friidrott har den också utrustats med ett helt nytt utegym, som också har tillgänglighetsanpassats för funktionsvarierade. Uppdraget utfördes i nära samarbete med entreprenören Dala bygg & Betongteknik AB.

Kontakt

Profilbild för Pelle Eriksson
Pelle Eriksson
Teamchef Infrastruktur