Detaljplan Slakthusområdet, Stockholm

På uppdrag av Stockholm Stad arbetar Norconsult med den första etappen inför utvecklingen av Slakthusområdet i Stockholm. Slakthusområdet ska utvecklas från ett renodlat verksamhets-
område till en stadsdel med bostäder, arbetsplatser, handel och service. De första inflyttningarna påbörjas 2022 och hela Slakthusområdet beräknas vara klart 2030.

Mångfunktionell stadsmiljö
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av första etappen enligt planprogramet för utvecklingen av Slakthusområdet. Planområdet är ca 10 ha och omfattar i dagsläget industriverksamheter. Första etappen inom Slakthusområdet möjliggör för en utbyggnad av cirka 800 nya bostäder, en idrottshall, parker, en grundskola samt tre förskolor och en gymnasieskola. Därutöver skapas även lokaler för kontor, service och handel.

Sammanknuten med andra stadsdelar
Etappen ska även möjliggöra förlängning av Hallvägen till Enskedevägen och utbyggnad av den västra delen av den nya gatan Diagonalen som båda är viktiga för att koppla samman Slakthusområdet till omkringliggande stadsdelar.

Utöver team plan så arbetar även team Väg & Trafik samt team VA-teknik med utvecklingen av Slakthusområdet.

 

Kontakt

Profilbild för Maria Hjort
Maria Hjort
Uppdragsledare