Dagvattenpark Gröna Dalen i Upplands-Bro

Vi har utrett och tagit fram ett förslag till en stadspark med blågröna lösningar i Gröna Dalen, på uppdrag åt Upplands-Bro kommun.

Syftet med projektet var att förstärka och utveckla Gröna dalen, med fokus på att rena och fördröja dagvattenflödet från ett stort avrinningsområde. Ett system med dammar, slingrande vattendrag och översvämningsytor har projekterats fram.

Ökad biologisk mångfald
Gestaltning och projektering av dammar och parken med ny höjdsättning, träd, blommande och bärande buskar samt perennrabatter har även tagits fram. Åtgärderna väntas bidra med ökade estetiska värden, sociala möten, förbättrad dagvattenhantering och ökad biologisk mångfald.

Vill du veta mer om

Kontakt

Profilbild för Nicolas Schoeffler
Nicolas Schoeffler
Team Väg & VA-teknik