Bulycke stall - från idé till färdig byggnad

I det natursköna området Bulycke Gård i Torslanda utanför Göteborg ligger Bulycke stall. Göteborgs stad beslutade att det ska byggas om då stallet blivit utdömt. Norconsult vann uppdraget att driva projektet från idé till färdig byggnad.

Många kompetenser involverade

Våra projekt- och byggledare vann uppdraget att ersätta den utdömda stallbyggnaden med ett nytt stall. I projektet har vi utfört ett antal utred­ningar för att få rätt förutsättningar, tagit fram förfrågningsunderlag och byggbeskrivning, samt att vi har genomfört upphandling av totalentreprenör och själva varit byggledare.

Dessutom har vi bidragit med ytterligare kompetenser från oss vilka bland annat har utfört miljöinventering i samband med rivningen av den befintliga byggnaden. Vi har även genomfört utsättning, inmätning, utredning av geotekniska förutsättningar och haft kontrollansvar i samband med nybyggnaden.

Snäv budget - en utmaning

Den största utmaningen i projektet har varit att med en väldigt snäv budget projektera och bygga en kvalitativ stallbyggnad som inte bara uppfyller de krav kunden ställt, utan även klarar alla krav som ställs på byggnadstypen. En prefabricerad plåthall blev lösningen och resultatet är en stor och rymlig byggnad som passar väl in i den yttre stallmiljön.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Kontakt

Profilbild för Fredrik Karlsson
Fredrik Karlsson
Team Projekt- & Byggledning