Bullerfritt boende med goda utsikter

Sannegården i Göteborg har byggts om från att tidigare ha varit ett verkstadsområde till ett nytt bostadsområde. Det har varit en spännande utmaning att skapa ljusa attraktiva lägenheter med god ljudmiljö i ett område så kraftigt exponerat för buller. I projektet har fler av våra kompetensteam varit involverade.

Samarbete mellan kompetenser skapar optimala lösningar

Samarbetet mellan de olika kompetensområdena har gjort det möjligt att öppna upp Residens Sannegården mot hav och ljus och samtidigt klara den stora utmaningen att inte överskrida riktlinjerna för risker och buller från Lundbyleden och hamnbanan. Våra buller­utredare gjorde inledningsvis en bullerutredning till detaljplanen för hela Inre Sannegården. Därefter gjordes bullerberäkningar under skissarbetet för bland annat Residens Sanne­gården för att se till att byggnadsutformning och lägenheter fick optimala och smarta lösningar vad gäller ljudmiljö, lägenhetsfördelning, trivsel och fina vyer.

I nära samarbete med Veidekke skapade våra arkitekter Residens Sannegården, ett inspirerande bostadsprojekt med 70 bostäder samt SPA och restaurang i entréplanet. Tanken var att Sannegårdens centrum skulle bli en länk mellan hav och berg. Vattenkontakt, vyer och ljus har genomsyrat projektet.

God ljudmiljö

På grund av det utsatta läget har området utformats med skärmande byggnader mot trafiklederna samt "tysta" gårdar. De flesta bostadsrummen vetter mot den "tysta" sidan samt mot älven. I vissa lägen har balkonger försetts med glasad gavel för att skapa god ljudmiljö vid öppet fönster, även burspråk har skapat ljudskugga.

Residens Sannegården blev certifierat enligt miljöklassningen Miljöbyggnad Silver.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Kontakt

Profilbild för Anna-Lena Frennborn
Anna-Lena Frennborn
Avdelning Trafik