Brista kretsloppspark i Sigtuna

En fräsch och välkomnande anläggning, det var Sigtuna kommuns vision vad gäller den nya återvinningscentralen. Vi fick i uppdrag att ta fram en förstudie vilken låg till grund för projekteringen.

Stora utmaningar

Vi ställdes inför stora utmaningar i projektet då tomten som återvinningscentralen ligger på inte är så stor och samtidigt mycket kuperad. Sedan gällde det att titta på olika funktioner och i dialog med kunden komma fram till en lämplig lösning.

I projektets utrednings- och skissfas var fler kompetenser från Norconsult involverade. Vi hade stor nytta av det arbete som tidigare gjorts vad gäller kretsloppsparken Alelyckan, som vi varit med och skapat från grunden. Läs mer om projektet Kretsloppsparken Alelyckan här.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Kontakt

Profilbild för Anna Thomsen
Anna Thomsen
Teamchef, Landskap