Bodalens avlopps­reningsverk

Norconsult vann uppdraget åt Tanums kommun att projektera och upprätta förfrågningsunderlag gällande nybyggnad av Bodalens avloppsreningsverk.

Komplett förfrågningsunderlag och bygghandling

Anläggningen drivs med biologisk kväve­reduktion samt kombinerad biologisk- och kemisk fosfor­avskiljning genom SBR-teknik. Innan utpumpning till recipient filtreras vattnet i ett skivfilter.

Vi har upprättat komplett förfrågningsunderlag och bygghandling för en delad entreprenad vilken omfattade:
• Projektering av markarbeten och ledningsdragningar
• Gestaltning och konstruktion av process-, personal- och filterbyggnad
• Detaljprojektering av maskinell utrustning inklusive styrning
• Detaljprojektering av VVS-utrustning
• Elentreprenad med hjälp av underentreprenör Rejlers
• Byggarbetsmiljösamordnare

Under byggskedet agerade Norconsult beställarstöd och hade ansvar för samordnad provning. Vid anläggningens driftsättning ansvarade vi även för utbildning av driftpersonalen vid verket.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Vill du veta mer om

Kontakt

Profilbild för Jan-Olof Nilsson
Jan-Olof Nilsson
Teamchef, VA-teknik/process