Bjurslätts äldreboende

En befintlig äldreboende byggt på 60-talet revs och gav plats för en
ny och större byggnad med mer ändamålsenliga lokaler och bostäder. Vi har bearbetat en förstudie och sedan projekterat systemhandling och bygghandling för en generalentreprenad.

Äldreboende med låg energiförbrukning

Nybyggnad av äldreboende med 100 lägenheter. Byggnaden är utformad som ett minienergihus. Minienergihus har enligt Lokalsekretariatets riktlinjer en energiförbrukning på max 45 kvm/år Atemp. Detta innebär stor foku­sering på att alla anläggningar, installationer och byggdelar utförs så att låg energiförbrukning uppnås.

Byggnaden utgörs av 3 våningsplan och ett källarplan med teknikutrymmen och förråd. Entréplan med 20 lägenheter samt, kök, restaurang, träffpunkt (daglig verksamhet), personalutrymmen och fastighetsutrymmen. På plan 2, 3 finns 40 lägenheter per plan med tillhörande gemensamma utrymmen som matsal, avdelningskök och vardagsrum mm.

God tillgänglighet och hemlik miljö

Byggnaden utförs med i huvudsak förtillverkad betongstomme. Fasaden utformas som förtillverkade betongelement. Ventilation utgörs av FTX-ventilation med fläktrum förlagt till källarplanet. Byggnaden är ansluten till fjärrvärme. Stort fokus på att skapa en god till­gänglighet, en hemlik miljö för de boende och en väl fungerande arbetsmiljö för de anställda.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Kontakt

Profilbild för Marcus Rydbo
Marcus Rydbo
Affärsområdeschef, Arkitektur & Samhällsplanering