Behovsprövad injektering

Norconsult har drivit ett utvecklingsprojekt för behovs­prövad injektering på uppdrag av Befo, stiftelsen Bergteknisk Forskning. Målet är att sänka byggkostnaderna utan att kvaliteten eller säkerheten äventyras.

Minska kostnaderna för injektering

Tätning av bergtunnlar har blivit allt dyrare i Sverige. Ofta tätar/injekterar man hela tunnlar rutinmässigt, trots att det i många fall inte är nödvändigt. I arbetet har man tittat på geologiska och hydrogeologiska (fysiska) förutsättningar från förundersökningsskeden samt analyserat hur man skulle kunna gått tillväga i stället och vad det skulle ha kostat.

Metod för bättre resultat och lägre kostnader

Tidigare projekt har till exempel visat att grundvatten­förhållandena ofta påverkas mindre än man trott. Med hjälp av vår undersöknings­metod ska man få bättre underlag inför tunnelbyggen i berg. Det är värdefullt även om hela tunneln ska injekteras, för poängen är att man fokuserar på de viktigaste sträckorna. Då blir resultatet bättre samtidigt som kostnaderna sänks. Och längs vissa sträckor behövs ingen injektering.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

"Norconsult är med i exempelvis Förbifart Stockholm och Västlänken och det finns stor potential på området."

Peter Wilén, hydrogeolog, Norconsult

Vill du veta mer om

Kontakt

Profilbild för Peter Wilén
Peter Wilén
Uppdragsledare, Avdelning Vattenbyggnad