Barkarbystaden, Järfälla

I nordvästra Stockholm håller en helt ny stadsdel på att växa fram. Norconsult projekterar den kommunala infrastrukturen i delar av Barkarbystaden tillsammans med Skanska.

Barkarbystaden är ett av Sveriges just nu största stadsbyggnadsprojekt. Fram till år 2030 bygger Järfälla kommun här 18 000 nya bostäder, 140 kvarter och
10 000 nya arbetsplatser. En ny grundskola ska uppföras och en ny tunnelbanestation när tunnelbanelinjen förlängs.

Multifunktionella stadsrum
Tillsammans med ett väl utbyggt nät av kollektivtrafik av olika typer minskas bilberoendet avsevärt. Strategin för gator, torg och parker är att skapa multifunktionella rum som kombinerar teknisk infrastruktur, biologisk mångfald och synliga dagvattenlösningar till vackra holistiska stadsrum och platser.

Ansvar för kommunal infrastruktur
Norconsult bidrar med kompetenser inom gata, landskap, VA, dagvatten, ledningssamordning, konstruktion, trafik, arbetsmiljö och CAD-samordning. De ansvarar också för att ta fram en systemhandling för den kommunala infrastrukturen där det bland annat ingår att gestalta 17 parker och torg i Barkarbystaden.

Kontakt

Profilbild för Viktoria Söllvander
Viktoria Söllvander
Uppdragsledare