Backaskolan

Sedan starten 1897 har Backaskolan varit en central plats för undervisningen i Backa och en bra start på barn och ungas resa genom livet. Norconsults konstruktörer fick uppdraget att projektera om- ny- och tillbyggnationen för stora delar av skolan
när den skulle rustas upp och anpassas från en F-5 skola till en F-6 skola.

Backa växer och förändras och stadsdelsnämnden har beslutat om ny skolorganisation, vilket innebär att skolan ska byggas om och anpassas från en F-5 skola till en F-6 skola. Delar av hus B rivs och ersätts med en helt ny utbildningsbyggnad i två våningar på ca 2 100 kvm. I den nya byggnaden placeras, förutom undervisningslokaler, även nytt storkök, matsal samt lokaler för elevhälsa och administration.

Förstärkning, om- och nybyggnation

Norconsult har stått för projektering av ombyggnation för vvs-genomföringar samt ny planlösning i Hus A, samt ombyggnation av nya vvs-genomföringar och ny hiss genomgående hela byggnaden i Hus C. De har även projekterat om/tillbyggnation av storkök, nya vvs-genomföringar samt tillbyggnation av varutransport i Hus D. I Hus E byggs en helt ny del i två plan som ansluts mot hus A samt hus B.

En stor utmaning i projektet har varit att befintliga byggnaderna (Hus A, C & D) är över 100 år gamla och att förstärkningsåtgärderna fått anpassas därefter.

Tjänsteområden

Kontakt

Profilbild för Arbnesha Suljeva
Arbnesha Suljeva
Uppdragsledare