Backaskolan i Göteborg

Sedan starten 1897 har Backaskolan varit en central plats för undervisningen i Backa i Göteborg, och en bra start på barn och ungas resa genom livet. Våra konstruktörer vann uppdraget att projektera om-, ny- och tillbyggnationen för stora delar av skolan,
när den skulle rustas upp och anpassas från en F-5 skola till en F-6 skola.

Backa växer och förändras och stadsdelsnämnden har beslutat om ny skolorganisation, vilket innebär att skolan ska byggas om och anpassas från en F-5 skola till en F-6 skola. Delar av hus B rivs och ersätts med en helt ny utbildningsbyggnad i två våningar på ca 2 100 kvm. I den nya byggnaden placeras, förutom undervisningslokaler, även nytt storkök, matsal samt lokaler för elevhälsa och administration.

Förstärkning, om- och nybyggnation
I de fem byggnaderna har vi bland annat projekterat ombyggnationen för vvs-genomföringar, om-/tillbyggnation av storkök, samt tillbyggnation av varutransport. En stor utmaning i projektet har varit att de befintliga byggnaderna (Hus A, C och D) är över 100 år gamla och att förstärkningsåtgärderna fått anpassas därefter.

Tjänsteområden

Kontakt

Profilbild för Arbnesha Suljeva
Arbnesha Suljeva
Uppdragsledare