Arena Älvhögsborg

Idrottsanläggningen Arena Älvhögsborg i Trollhättan har renoverats och byggts till i flera etapper. Norconsult fick uppdraget att utforma och projektera ny anläggning.

Uppdraget påbörjades under 2015 med alternativa skisser på utbyggnad av befintlig simanläggning. Huvudsaklig målgrupp för anläggningen är träning och nu vill man även satsa mer på barnfamiljer, simundervisning och alla typer av vattenträning.

Under vintern 2016-2017 utfördes en systemhandling för en samverkad totalentreprenad. Befintlig anläggning har byggts om i sin helhet med nya ytskikt, nya innerväggar och delvis ny stomme. Byggnaden har byggts till med nya funktioner mot Trollhätte kanal.

Exteriör gestaltning knyter an till befintlig anläggning och till Trollhättans historia med röda tegelfasader. Badanläggningen ligger vackert längs Trollhätte kanal med fina utblickar och inblickar till bassängrummen. Slutna fasader i marknivå bearbetas tegelraster och belysning för en variation över dygnet.

Anläggningen byggs i tre etapper. Etapp två öppnade i augusti 2019 för allmänheten och etapp tre beräknas stå klar till sommaren 2020.

Vill du veta mer om

Kontakt

Profilbild för Malin Ahlstedt
Malin Ahlstedt
Studioledare Team Arkitekter, Arkitekt SAR MSA