Arena Älvhögsborg

Idrottsanläggningen Arena Älvhögsborg i Trollhättan har renoverats och byggts till i flera etapper. Nu ska badanläggningen renoveras och utökas. Norconsult fick uppdraget att utforma och projektera ny anläggning.

Uppdraget påbörjades under 2015 med alternativa skisser på utbyggnad av befintlig simanläggning. Huvudsaklig målgrupp för anläggningen är träning och nu vill man även satsa mer på barnfamiljer, simundervisning och alla typer av vattenträning.

Under vintern 2016-2017 utfördes en systemhandling för en samverkad totalentreprenad. Befintlig anläggning byggs om i sin helhet med nya ytskikt, nya innerväggar och delvis ny stomme. Byggnaden byggs till med nya funktioner mot Trollhätte kanal.

Exteriör gestaltning knyter an till befintlig anläggning och till Trollhättans historia med röda tegelfasader. Badanläggningen ligger vackert längs Trollhätte kanal med fina utblickar och inblickar till bassängrummen.

Slutna fasader i marknivå bearbetas tegelraster och belysning för en variation över dygnet.

Beställare av projektet är KB Arena Älvhögsborg, och projektet pågår under 2015-2017.

Korta fakta

  • Area (BTA) ca 6000 m2
  • Projektkostnad ca 100MSEK
  • Funktioner: 25m-bassäng, multibassäng, barnlandskap, vattenrutschkanor, relaxavdelning, varmbassäng, servering, omklädning.

Medverkade kompetensteam

  • Team Arkitekter
  • Team VA - Badvattenrening
  • Team Akustik
  • Tillgänglighet

 

Vill du veta mer om

Kontakt

Profilbild för Malin Ahlstedt
Malin Ahlstedt
Studioledare Team Arkitekter, Arkitekt SAR MSA