Aneby vattentäkt

Vi har på uppdrag av Aneby Miljö & Vatten AB fungerat som konsult med uppdrag att hitta ett nytt brunnsläge för att få fram bättre råvatten för Aneby. Ett läge lokaliserats och en brunn har borrats samt kapacitetstestats.

Långtidsprovpumpning

Vid kapacitetstestet befanns brunnen ha en momentan kapacitet om cirka 30 l/s där maxkapaciteten begränsas av vattenhastigheten i filterröret. Beslut togs om att utföra en långtidsprovpumpning av brunnen med ett flöde om 1 000 m³/dygn (11,6 l/s). I området finns det två källor på cirka 200 m avstånd från brunnen som får sitt vatten från grundvattenakviferen. Vid prov­pumpningen av brunnen har kontroller av nivå och vattenkvalitet genomförts i källorna för att beskriva eventuell påverkan.

Rördrivning för att lokalisera lämpligt brunnsläge

Inom projektet har vi bland annat utfört rördrivning med 2" stålrör, för lokalisering av lämpligt brunnsläge, där jordprover från genomdrivna jordlager blåses upp med kompressor. Jordlagrens vattengivande förmåga testades också genom att pumpning med diafragmapump utföres under rördrivningen i utvalda nivåer.

Resultatet

Utifrån uttagna jordprover och resultatet av pumpningarna designades en lämplig brunnskonstruktion. Vi upprättade sedan ett förfrågningsunderlag för utförande av produktionsbrunnen. Vi tog även fram ett mät- och prov­tagningsprogram för långtidsprovpumpningen.

En utvärdering av provpumpningens första 240 dygn har tagits fram och utifrån resultatet av detta bedöms det att det går att utvinna den önskade vattenmängden ur brunnen utan att påtagligt påverka källorna eller de enskilda brunnarna i området.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Vill du veta mer om

Kontakt

Profilbild för Johan Saltin
Johan Saltin
Teamchef, Mark & Vatten