Åmanska parken i Alingsås

Projektet började som ett parallellt uppdrag där landskapsarkitekterna på Norconsult sedan fick förmånen att fortsätta utveckla sin idé till färdiga bygghandlingar. 

I samband med bygget av evenemangsarenan Estrad byggdes Åmanska parken i centrala Alingsås. Torget fungerar som entréplats för såväl arena som kulturhus och hotell. En mycket viktig utgångspunkt var att det skulle bli en plats för kreativa möten i staden. Vår idé var att skapa ett modernt grönt stadsrum med färg, form och ljus som tar fasta på platsens förutsättningar och ger torget en flexibel och attraktiv utformning. Platsen kännetecknas av variation, öppenhet och trygghet.

Tillgänglighet till de omgivande offentliga byggnaderna samt god åtkomst vid utryckning och leverenser har tillgodosetts. Torget har en höjdskillnad på cirka tre meter (3%) från sydväst till nordost. Det har varit viktigt att lösa höjdsättningen utan trappor och ramper på torget. Ett stort antal av torgets stora träd sparas i anläggningen vilket har varit ett krav.

Utvecklingen av torget har hela tiden skett i samråd med beställaren. Täta möten och diskussioner har utvecklat idéerna under arbetets gång. Driftansvariga och brukare har löpande fått komma med synpunkter så att platsen ska uppfylla så många förväntningar som möjligt.

Vill du veta mer om

Kontakt

Profilbild för Katrine Hermansson
Katrine Hermansson
Landskapsarkitekt