Aktivitetsparken Råby

I centrala Bro, i närhet till både Råbyparken och Mulleskogen, ligger Aktivitetsparken. Det är en plats för spontanidrott och kulturaktiviteter. Utformningen grundar sig på medborgardialoger, omvärldsbevakning och samarbete med lokala föreningar.

Team Landskap fick i uppdrag att utforma och projektera en ny aktivitetspark i Upplands-Bro kommun. Med utgångspunkt från medborgardialoger, föreningsmöten och workshops med beställaren kunde en gemensam målbild tas fram: att skapa en aktivitetspark som är SNYGG, TRYGG och JÄMSTÄLLD. Det innebar bland annat att parken skulle fungera som en mötesplats för alla grupper i samhället och att spontanaktiviteter av olika slag skulle främjas.

Parkens yta är på ca 1,5 ha och projektet som inleddes 2016 invigdes under hösten 2019. Aktivitetsparken har ett ungdomligt och fartfyllt formspråk inspirerat av grafiska mönster och muralmålningar som uppmuntrar till aktivitet, rörelse och kreativitet. Det sammanhållna formspråket yttrar sig i ett genomgående färgtema, återkommande element och mönster samt noggrant utvalt material och utrustning.

Parkens nya entré mot centrum är tänkt att prydas av muralmålningar utförda som ett konstprojekt av ungdomar i området. Huvudstråket löper diagonalt genom parken och förses med sittplatser. En skejtyta och dansgolvet med scen är placerat i närheten av torget. På utegymmet kan man träna till tonerna av från DJ-båset. I en del av parken kan man utföra parkour. Här finns även basket- och fotbollsplan.

Kontakt

Profilbild för Anna Nilsson
Anna Nilsson
Landskapsarkitekt LAR/MSA