Eko-by i Etiopien

I västra Etiopien är slätterna bördiga med god vatten­tillgång och förutsättningar finns att utveckla nya former av jordbruk. Vi vann uppdraget att utforma ett förslag för ett framtida samhälle åt Midroc; en ekologisk by självförsörjande på risodling, rent vatten och energi samt avfallshantering.

Skapar ett hållbart samhälle

För att skapa ett hållbart samhälle krävs låg energiförbrukning, rent vatten, avlopps- och sophantering, utbildning och självförsörjning. Tillsammans kan dessa faktorer bidra till en stabil omgivning och goda livsvillkor för flera generationer framöver.

Tekniska lösningar sparar 60% energi

Tack vare naturliga och tekniska lösningar skapade vi ett samhälle som sparar 60% energi. Byggnaderna utformas med klimatsmarta material och tekniska lösningar. Vårt byggkoncept, SolarHouse, tar tillvara på solenergin. Tekniken bygger i korthet på solceller som placeras på taken där naturligt tillförd energi tas tillvara direkt, dag för dag. Lågenergi, nollenergi och givetvis plusenergihus kan skapas, allt utifrån platsens behov. Den första campen kommer att stå modell för framtida projekt.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Vill du veta mer om

Tjänsteområden

Kontakt

Profilbild för Marcus Rydbo
Marcus Rydbo
Affärsområdeschef, Arkitektur & Samhällsplanering