LiVE - Våra värderingar

LiVE.PNG

LiVE står för Ledarskap, Värderingar och Etik, och är vår gemensamma värdegrund vilken beskriver vårt förhållningssätt när vi samarbetar med våra kollegor, kunder och samarbetspartners. LiVE är ett stöd för våra medarbetare i deras dagliga utmaningar och beslut.

Klicka här för att ladda hem våra etiska riktlinjer i sin helhet.