Affärsidé - Mission - Vision

plattform_700x350px.png

Vår affärsidé, mission och vision utgör kärnan för hela vår verksamhet – det är vårt existensberättigande. 

Vår affärsidé
 är att sälja kvalificerade arkitekt-, miljö- och tekniska konsulttjänster inom samhällsbyggnadssektorn. Och med samordnad specialistkompetens göra oss attraktiva och konkurrenskraftiga.

Vår mission är att med vårt samhälls- och ägarengagemang skapa mervärde för samhället.

Vår vision är att vi ska vara en av de tre främsta konsulterna inom samhällsbyggnad i Sverige.