I vår kundtidning berättar vi om vår verksamhet, olika projekt, medarbetare och mycket mer. Sedan 2021 har tidningen fått ny kostym och titeln "Let's Create Magasin". Trevlig läsning!

Om du har synpunkter, tips och idéer, eller vill beställa ett nummer av Norconsult idag mailar du namn, företag och adress till:

Profilbild för Catharina Johansson
Catharina Johansson
Kommunikationsansvarig