I vår kundtidning "Norconsult idag" berättar vi om vår verksamhet, olika projekt, medarbetare och mycket mer. Tidningen har en upplaga på 4000 exemplar och delas ut till våra kunder, samarbetspartners och personal. Trevlig läsning!

Om du har synpunkter, tips och idéer, eller vill beställa ett nummer av Norconsult idag mailar du namn, företag och adress till:

Profilbild för Catharina Johansson
Catharina Johansson
Kommunikationsansvarig