ISO-certifiering

Vi arbetar kontinuerliget med att effektivisera vår verksamhet och är certifierade enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001.

Kvalitetspolicy
Vi är samhällsbyggare och ska inom vårt kompetensområde utföra uppdrag i enlighet med gällande krav, så att överensstämmelse föreligger mellan produktens form och innehåll samt kundens krav och förväntningar.

Genom ständiga förbättringar ska vårt kvalitetssystem säkerställa att rätt kompetens ställs till våra kunders förfogande samt medverka till utveckling av företaget och våra medarbetare

Miljöpolicy
Som samhällsbyggare har vi ett särskilt ansvar för att bidra till att skapa en hållbar utveckling.

Vi ska genom ständig förbättring av vår verksamhet medverka till att uppnå en hållbar utveckling, såväl lokalt som globalt. Gällande lagstiftning och övriga krav som berör företaget ska uppfyllas samtidigt som insatser skall göras för att öka hushållningen med naturresurser och för att förebygga att föroreningar uppkommer.

Vi ska ha kompetens för att inom våra uppdrag kunna föreslå de mest miljöanpassade lösningarna. Vi ska dessutom arbeta för att minimera negativa miljöeffekter i vår egen verksamhet.