Vi bryr oss - på riktigt

Norconsult är "Samhällsbyggaren med helhetssyn". För oss handlar det om att vara med och bygga bästa möjliga samhälle med minsta möjliga påverkan på miljön. Vi bryr oss på riktigt och söker alltid den mest hållbara lösningen. Det gäller för våra kunder, medarbetare och leverantörer.

Här kan du läsa utvalda delar ur vår hållbarhetsredovisning enligt GRI. Vi har delat upp vårt hållbarhetsarbete i fyra delar som betyder mycket för oss: Ansvarstagande, Familjära, Kundnära och Hållbara lösningar. Under varje kapitel har vi även lyft ut berättelser för att visa hur vårt engagemang sett ut under det gångna året. Blir du mer nyfiken hittar du rapporten i sin helhet nedan.  


Familjära - Så skapar vi gladare medarbetare
Kundnära - För ett hållbart samhälle

Ansvarstagande - En självklarhet för oss


Hållbara lösningar - För miljöns skull

 

Ladda ner vår Hållbarhetsredovisning som PDF