Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang, helhetssyn och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning.

Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult. Vi är en av Nordens största rådgivare inom samhälls­planering och projektering. Med helhets­perspektiv och tydlig miljöprofil hjälper vi våra kunder att lyckas på resan från vision till verklighet.

  Att vara samhällsbyggare med helhetssyn innebär att vi tar ansvar för helheten och har överblick i alla projekt. Att vi är nytänkande, engagerade och har som arbetssätt att använda hela vår samlade kompetens genom att knyta samman alla de kunskaper som krävs.

  För oss är helhetssyn ett medel för att nå hållbara lösningar.

  Vår affärsidé är att sälja kvalificerade arkitekt-, miljö- och tekniska konsulttjänster inom samhällsbyggnadssektorn. Och med samordnad specialistkompetens göra oss attraktiva och konkurrenskraftiga.

  Vår mission är att med vårt samhälls- och ägarengagemang skapa mervärde för samhället.

  Vi ska vara en av de tre främsta konsulterna
  inom samhällsbyggnad i Sverige.

  Vi arbetar kontinuerliget med att effektivisera vår verksamhet och är certifierade enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001.

  Kvalitetspolicy

  Vi är samhällsbyggare och ska inom vårt kompetensområde utföra uppdrag i enlighet med gällande krav, så att överensstämmelse föreligger mellan produktens form och innehåll samt kundens krav och förväntningar.

  Genom ständiga förbättringar ska vårt kvalitetssystem säkerställa att rätt kompetens ställs till våra kunders förfogande samt medverka till utveckling av företaget och våra medarbetare

  Miljöpolicy

  Som samhällsbyggare har vi ett särskilt ansvar för att bidra till att skapa en hållbar utveckling.

  Vi ska genom ständig förbättring av vår verksamhet medverka till att uppnå en hållbar utveckling, såväl lokalt som globalt. Gällande lagstiftning och övriga krav som berör företaget ska uppfyllas samtidigt som insatser skall göras för att öka hushållningen med naturresurser och för att förebygga att föroreningar uppkommer.

  Vi ska ha kompetens för att inom våra uppdrag kunna föreslå de mest miljöanpassade lösningarna. Vi ska dessutom arbeta för att minimera negativa miljöeffekter i vår egen verksamhet.

  LiVE Norconsult är vår gemensamma värdegrund och beskriver vårt förhållningssätt när vi samarbetar med våra kollegor, kunder och samarbetspartners.

  LiVE är ett stöd för våra medarbetare i deras dagliga utmaningar och beslut.

  Norconsult ägs till hundra procent av sina medarbetare. Detta betyder att vi är helt oberoende i våra råd och att du som kund garanteras ett helhjärtat engagemang av våra konsulter. Hos oss har både kunder och medarbetare lika mycket att vinna på bra genomförda projekt och långsiktiga relationer.

  I början av femtiotalet växte kommunerna runt Göteborg snabbt, tillsammans med behovet av experter på samhällsbyggande. Det blev vår start. Vi hade kompetensen – och framför allt viljan att bidra till utvecklingen av det goda samhället. Mer än femtio år senare är drivkraften densamma. Det viktigaste för oss på Norconsult är att skapa lösningar utifrån människors behov och för en bättre vardag. Genom att sätta människan i centrum vill vi vara med och bygga ett ännu bättre samhälle.

  Det innebär till exempel att alltid tänka på hållbarhet när vi tar fram våra lösningar. Vi var först i branschen att anställa biologer och först att arbeta med naturmiljö. Tänker man på det är det inte så märkligt att vi tidigt blev miljöcertifierade, redan 2000.

  Att Norconsult sedan många år ägs av oss medarbetare ger extra styrka. Vi arbetar med äkta engagemang och tycker att det är viktigt. Om du brinner för ditt jobb blir resultatet alltid bättre. På det viset mår vi bättre och kan ta fram vassare och mer hållbara lösningar.

  Norconsult är Samhällsbyggare med helhetssyn. För oss handlar det om att vara med och bygga bästa möjliga samhälle med minsta möjliga påverkan på miljön.

  Vi bryr oss på riktigt – och söker alltid den mest hållbara lösningen.

  Hjärna-Härta -Lampa

   
  Som samhällsbyggare har vi ett ansvar för att bidra till en hållbar utveckling. Med både ansvar och engagemang bidrar vår verksamhet till detta, såväl lokalt som globalt.

  Med vårt engagemang vill vi visa att vi verkligen tror på vår mission "att skapa mervärde för samhället".

  Vi har valt att strukturera vårt ansvar enligt CSR Västsveriges ansvarsinitiativ. Ansvarsinitiativet innehåller utmaningar som hjälper verksamheter att utveckla sitt hållbarhetsarbete inom - miljö, socialt ansvar och arbetsmiljö.

  Så här tar vi ansvar:

  - Norconsult ska som samhällsbyggare med helhetssyn aktivt bidra till sundare möten, resor och transporter. Därför väljer vi video- och telefonkonferenser så långt det är möjligt.

  - Vi klimatkompenserar varje år via organisationen CO2Focus.

  - Årlig Lunchutmaning där vi inspirerar varandra till att välja bort kött till lunch för att minska vår miljöpåverkan.

  - Årlig aktivitet som uppmuntrar Norconsults medarbetare att pendla smartare till och från jobbet. 2017 deltog 25% av alla medarbetare i aktiviteten.

  - Vi ägodelar istället för att äga. Norconsult har valt att vara medlem i Sunfleets bilpool, för kortare resor med bil.

  - Vi bedriver en aktiv dialog för ökat miljöansvar. Vi har som ambition att värdera förbättringar utifrån ett hållbarhetsperspektiv i alla uppdrag, med hjälp av vårt webbaserade verktyg, Hållbarhetskollen.

  - Vi är bäst i branschen när det gäller jämställdhet (2017) även bland våra chefer.

  - Vi köper miljömärkt eller återanvänder inredning och möbler. Alla möbler som finns i Norconsults möbelkoncept är godkända/märkta med Möbelfakta. Vi har också valt att hålla en bra kvalitetsnivå på möblerna för att de skall stå sig över tid, tåla att flyttas och återanvändas.

  Som samhällsbyggare har vi ett ansvar för att bidra till en hållbar utveckling. Med både ansvar och engagemang bidrar vår verksamhet, såväl lokalt som globalt. Därför är det självklart för oss att stötta organisationer och initiativ.

  Med vårt engagemang vill vi visa att vi verkligen tror på vår mission "att skapa mervärde för samhället".

  Vi strukturerar vårt ansvar enligt CSR Västsveriges ansvarsinitiativ som hjälper verksamheter att utveckla sitt hållbarhetsarbete

  Vårt engagemang:

  - Vi satsar på den unga generationen genom att erbjuda exjobb, ta emot praktikanter och genom att vara mentorer för Chalmersstudenter via CMB.

  - Vi klimatkompenserar varje år via organisationen CO2Focus. Projekten vi stödjer är godkända av FN för att det uppfyller alla kriterier för ett CDM-projekt (Clean Development Mechanism).

  - Norconsult har slutit samarbetsavtal med organisationen Ingenjörer utan gränser(IUG). Unders 2017 och 2018 arbetar medarbetare från Norconsult bland annat med vattenreningsprojekt för skolor i Tanzania.

  - Vi är företagspartner till Faktum. Faktum är Götalands gatutidning. Försäljarna köper tidningen för 25 kronor, säljer den för 50 och behåller mellanskillnaden. Att sälja Faktum är ett jobb, inte välgörenhet.

  - Vi sponsrar Hittaut.nu. Organisationen har som mål att bli Sveriges största hälso- och friskvårdsprojekt. Det är ett hälso- och friskvårdsprojekt med målet att få människor i rörelse och upptäcka nya platser i sin omgivning.

  - Vi sponsrar Trafikkalendern i Botkyrka. Trafikkalendern har i 25 års tid arbetat för en bättre trafiksäkerhet i Barnens närmiljö.

  - Vi kartlägger våra leverantörer för att försäkra oss om att vi endast köper från tillverkare som har etiska riktlinjer som stämmer med Norconsults riktlinjer.

  - Vi köper Fair Trade och ECO-märkta produkter så långt det är möjligt för att minska vår negativa påverkan på miljö och vår negativa sociala påverkan.

  - Vi sponsrar Göteborgsgirots cykelskola. Skolan ger 14 vuxna och 7 barn i Gårdsten möjlighet att lära sig att på helt egen hand manövrera en cykel för första gången i sina liv.

  - Hälsa är viktigt och centralt för oss på Norconsult därför sponsrar vi Göteborgsvarvet, ett av världens största halvmaratonlopp.