Göteborg

 • Team VA-teknik & Process

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

  Utbyggnaden av vårt samhälle kräver energieffektiva vatten- och avloppssystem som optimerar vattenförsörjningen, samtidigt som återföring av renat dag- och avloppsvatten måste ske på ett miljövänligt sätt.

  Vi arbetar i hela projektcykeln med alltifrån mycket tidiga planeringsstadier, utredningar och förstudier, via projektering och projektledning till byggledning, idrifttagning, besiktning, driftoptimering och utbildning. Många av våra vattenprojekt innebär också genomförande av tillståndsprocesser med miljö- och konsekvensbeskrivningar samt riskanalyser av system för dricksvattenförsörjning och avloppshantering.

  Vatten­reningsprocesser med tillhörande el-styr för badvattenrening är en av de kompetenser som vi besitter. Vi har erfarenhet från projekt inom badvattenrening till såväl stora äventyrsbad som till mindre spa-anläggningar. Vi har lång och gedigen erfarenhet av VA-processer inom såväl avlopp, dricksvatten som dagvatten. Vårt starka team jobbar med både små och stora projekt, från tidiga utredningar till projektledning i byggfasen.

  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Jan-Olof Nilsson
  Jan-Olof Nilsson
  Sektionschef VA-teknik/ Teamchef VA-process
 • Team VA-teknik

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

  Utbyggnaden av vårt samhälle kräver energieffektiva vatten- och avloppssystem som optimerar vattenförsörjningen, samtidigt som återföring av renat dag- och avloppsvatten måste ske på ett miljövänligt sätt.

  Vi arbetar i hela projektcykeln med alltifrån mycket tidiga planeringsstadier, utredningar och förstudier, via projektering och projektledning till byggledning, idrifttagning, besiktning, driftoptimering och utbildning. Många av våra vattenprojekt innebär också genomförande av tillståndsprocesser med miljö- och konsekvensbeskrivningar samt riskanalyser av system för dricksvattenförsörjning och avloppshantering.

  Vattenreningsprocesser med tillhörande el-styr för badvattenrening är en av de kompetenser som vi besitter. Vi har erfarenhet från projekt inom badvattenrening till såväl stora äventyrsbad som till mindre spa-anläggningar. Vi har lång och gedigen erfarenhet av VA-processer inom såväl avlopp, dricksvatten som dagvatten. Vårt starka team jobbar med både små och stora projekt, från tidiga utredningar till projektledning i byggfasen.

  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Herman Andersson
  Herman Andersson
  Teamchef, VA-Teknik
 • Team Projekt- & Byggledning

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

  Att under produktionstiden ansvara för beställarens frågor på byggplatsen är av stor vikt. Med kompetens och kreativitet kunna se alternativ och förbättringar både inom ekonomi och tekniska lösningar ger på sikt en bättre byggnad. Vår breda erfarenhet ger oss dessa möjligheter. Vi tar ansvar för att ditt projekt genomförs med rätt kvalitet och ekonomi på ett effektivt och kostnadsmedvetet sätt, från tidigt planeringsskede till färdig byggnad eller anläggning. Teamet består av erfarna och rutinerade konsulter med upp till 40 års erfarenhet av byggprocessen.

  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Michael Klevbrant
  Michael Klevbrant
  TC
 • Team Plan

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

  Planering är ett komplext område där våra samhällsplanerare, fysiska planerare, arkitekter och landskapsarkitekter genomför utredningar och analyser i samband med övergripande planering från nationell och regional nivå ner till enskilda stadsdelar eller kvarter något som kräver djup insyn och bred förståelse.

  För att våra analyser och beräkningar ska leda till hållbar utveckling tittar vi utifrån alla tre dimensioner; ekonomisk, ekologisk, och social hållbarhet. Det är viktigt att se och förstå hur dessa dimensioner ska samspela. Bygger man till exempel en bro räcker det inte med att räkna på hur många fordon den ska kunna transportera, utan även hur den uppfattas fysiskt och estetiskt samt vilken påverkan den har på naturen och människor som rör sig i samhället.

  Vi vet också att en väl fungerande dialog mellan alla inblandade parter är nödvändig för att slutresultatet ska bli väl fungerande. Med den rika erfarenhet vi har av kommunal planering förstår vi också den kommunala processen bra och hittar oftast den kortaste beslutsvägen.

  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Anna-Maria Ceder
  Anna-Maria Ceder
  Teamchef, Plan
 • Team Miljö & Säkerhet

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.Utmaningarna sträcker sig från de stora globala klimatfrågorna ner till lokala och teknikspecifika åtgärder. Att säkra balansen mellan tillväxt och samhällsutveckling är en stor utmaning som kräver kunskap och förståelse utifrån olika perspektiv. Vi genomför miljösamordning, miljöplanering och utredningar som hjälper till att få våra städer att bli mer hållbara ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.

  Våra insatser i värdekedjan har en klar tyngdpunkt på miljö i utredningsfasen. Stor vikt läggs även på alternativa analyser och lösningar, konkreta specifikationer kring åtgärder och lösningar, samt utvärdering av åtgärderna.

  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Sander Anfinset
  Sander Anfinset
  Teamchef, Miljö & Säkerhet
 • Team Landskap

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.


  En väl utformad utemiljö ger oss attraktiva vistelserum och får oss att må bra! Spännande platser och sköna parker är en del av våra arbetsområden. Landskapsarkitektur spänner över ett brett spektrum av uppgifter inom många olika områden och i olika skala.


  Norconsults landskapsarkitekter och landskapsingenjörer har en lång och bred erfarenhet av utredning, gestaltning och projektering där lagarbete ger oss en möjlighet att skapa kompletta helhetslösningar. I samarbete med övriga team är vi delaktiga i allt från tidiga utredningar till gestaltning och detaljprojektering av ny- och ombyggnadsprojekt såväl offentliga som privata miljöer.


  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Katrine Hermansson
  Katrine Hermansson
  Avdelingsleder Kontor
 • Team Geoteknik

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.Våra geotekniker bred kompetens och lång erfarenhet alltifrån stora komplicerade infrastrukturprojekt till enskilda små byggobjekt. Vi har spetskompetens inom jord, vatten och berg och vi är verksamma över hela Sverige och Norge.Tillsammans med vårt dotterbolag Norconsult Fältgeoteknik AB utför vi även geotekniska fältundersökningar för alla typer av projekt och även kärnborrningar i berg och odexborrning med mera.Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakter

  Profilbild för Araz Ismail
  Araz Ismail
  Team Geoteknik
  Profilbild för Elodie Bénac
  Elodie Bénac
  Gruppeleder
  Profilbild för Katarina Engerberg
  Katarina Engerberg
  Rådgiver
  Profilbild för Magnus Zetterlund
  Magnus Zetterlund
  Team Geoteknik
 • Team Byggkonstruktion

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

  Våra konstruktionstjänster bygger på en samlad erfarenhet av planering och genomförande inom ett brett spektrum av konstruktionsfrågor och personligt engagemang med mål att uppnå bästa lösningar med nöjda kunder i varje projekt. Vår breda kunskap och långa erfarenhet gör att vi kan genomföra avancerade uppdrag över hela landet. Våra tjänster omfattar samtliga delar inom rådgivning och projektering av nybyggnationer, anläggningar och ombyggnationer. I tillägg har vi en betydande expertis inom tillståndskontroll samt drifts- och underhållsplanering

  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren

  Kontakt

  Profilbild för Michael Klevbrant
  Michael Klevbrant
  TC
 • Team Arkitektur

  Framtidens byggnation kräver utveckling och helhetslösningar som är resurseffektiva, håller hög kvalitet och tar tillvara på både den yttre och inre miljön. Team Arkitektur består av 55 arkitekter, inredningsarkitekter och byggnadsingenjörer med stor erfarenhet av kvalificerade planerings- och projekteringsuppdrag. Vi arbetar med allt från tidiga inventeringar, verksamhetsutredningar och programskisser till detaljprojektering och uppföljning under byggtiden.

  Våra uppdrag spänner över en stor bredd av projekttyper såsom; skolor, bostäder, vård­projekt kontor, kulturbyggnader, simhallar och industriprojekt. Teamet har även specialistkunskaper inom bl.a. hållbarhet, tillgänglighet, 3D/BIM-samordning och visualisering.

  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Maria Mattsson
  Maria Mattsson
  Teamchef, Arkitekter
 • Team Akustikon

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

  Våra akustiker erbjuder rådgivning inom hela akustikområdet. Tack vare våra mångåriga samlade erfarenheter kan vi bidra med högsta kompetens inom byggnadsakustik, rums- och salsakustik, AV-teknik, vibrationer samt industri- och samhällsbuller.

  Vi har lång erfarenhet av projektering i såväl stora som små projekt såsom bostäder, vårdlokaler, skolor/förskolor, kontor, industrilokaler, idrotts­anläggningar, kyrkor, musikstudior mm. Även de mest prestigefyllda projekten som konsertsalar och arenor tillhör våra dagliga projekt.

  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Andreas Hübinette
  Andreas Hübinette
  Teamchef, Akustikon
 • Team Bro & Analys

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.Vi erbjuder specialistkunskap inom de flesta brotyper och har deltagit i flera större väg- och järnvägsprojekt. Dessa har omfattat både broar och andra konstruktioner för olika transportsystem. Vi har expertis kring olika byggnadsmaterial och konstruktionstyper, vilket inkluderar hängbroar, konsolbroar, bågbroar och balkbroar. Vi har haft en central roll vid utvecklandet av samtliga större körbroar i trä som byggts i Norge de senaste åren.Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Bo Gerenmark
  Bo Gerenmark
  Teamchef Bro och Analys
 • Team Trafik

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

  Vi har ett brett sammansatt team med gedigen trafikteknisk erfarenhet. Vi arbetar med olika frågor som rör trafik och trafikmiljö åt framförallt kommuner och Trafikverket. Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av olika typer av trafikutredningar, både utformningar av trafikförslag och andra typer av utredningar såsom kapacitetsutredningar och trafiksimuleringar. Du kommer att arbeta självständigt, men oftast som en del av en större eller mindre projektgrupp. Arbetet innefattar kundkontakter.

  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Karin Gamberg
  Karin Gamberg
  Avdelingsleder Kontor

Halmstad

Team Spår & Järnvägsteknik

Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

Vi har den tvärfackliga kompetensen som krävs vid planering och projektering av järnvägar och spårvägar. Genom flera års erfarenhet av både små och stora uppdrag kan vi erbjuda en bred expertis inom flera centrala fackområden. Vi har medverkat vid byggnation av järnväg och spårväg i flera städer i Norden. Vi har utfört ett brett spektrum av uppdrag, allt från stora utredningar till projektering av mindre förbättringar.

Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

Kontakt

Profilbild för Mats Lithner
Mats Lithner
Utvecklingschef Järnväg

Ludvika

 • Team Vattenbyggnadsmekanik

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

  På Norconsult har vi Sveriges största samlade kompetens för vattenbyggnad inom området mekanik för vattenkraftanläggningar och dammar. Vi kan erbjuda ett helhets­koncept, där vi är med från idéstadie till driftklar anläggning.

  Våra tjänster består bland annat av förstudier, konstruktion, hållfasthets­beräkningar, projekt- och byggledning, entreprenadbesiktningar, fördjupade inspektioner, fördjupade dammsäkerhetsutvärde­ringar och riskanalyser för Maskindirektivet (CE-märkning). En av våra specialistkompetenser är att detaljkonstruera dammluckor, där vi har en lång erfarenhet inom området.

  Vi söker dig som är högskole- eller civilingenjör med minst 10 års yrkeserfarenhet av mekanisk konstruktion. Tidigare erfarenheter av konsultyrket är meriterande.

  Varmt välkommen med din ansökan!

  Kontakt

  Profilbild för Frans Göransson
  Frans Göransson
  Teamchef, Vattenbyggnadsmekanik
 • Team Projekt & Byggledning

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

  Vi har många års erfarenhet inom vindkraft, vattenkraft, elnät och värmekraft. Vi kan bistå med kompetens och erfarenhet i alla steg; planläggning, tillstånd, projektering och byggande. Våra konsulter kan bistå med framtagning av tillståndsansökningar, miljö­konsekvensbeskrivningar med fältstudier. Vi projekterar vägar, mark, fundament, byggnader, högspänningsanläggning, kraftöverföring och nätanslutning. Vi bistår också med projekt- och byggledning, teknisk rådgivning och nätanalyser.

  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Rolf Johansson
  Rolf Johansson
  Teamchef, Projekt & Byggledning
 • Team Elteknik

  På Norconsult arbetar vi med utformning av elanläggningar i alla typer av produktions­anläggningar och har erfarenhet från vattenkraft, vindkraft och värmekraft. Vi gör allt från utredning och förstudier, dimensionering och projektering av kompletta elkraftanläggningar till idrifttagning av anläggningen.

  Vi har specialistkompetens och bred kompetens inom el-tekniska tjänster för kraft- och transformatorstationer, kopplingsanläggningar, omformar­anläggningar och kontrollanläggningar. Vi är vana att arbeta med stationer både för utomhusanläggningar men även trånga miljöer för industri eller i stadsmiljö.


  Vi utför studier, projektering och byggkontroller av kabelanläggningar för kraftöverföring, både på land och i sjö. Vi har omfattande erfarenhet och kompetens inom kabelteknologi och kabelförläggning. Våra konsulter har deltagit i stora kabelprojekt både nationellt och internationellt. Vi har också planerat och projekterat omläggning av luftledning till kabel.


  Vi har många års erfarenhet inom vindkraft och kan bistå med kompetens och erfarenhet i alla steg; planläggning, tillstånd, projektering och byggande. Våra konsulter kan bistå med framtagning av tillståndsansökningar, miljö­konsekvensbeskrivningar med fältstudier. Vi projekterar vägar, mark, fundament, byggnader, högspänningsanläggning, kraftöverföring och nätanslutning. Vi bistår också med projekt- och byggledning, teknisk rådgivning och nätanalyser.


  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Rolf Johansson
  Rolf Johansson
  Teamchef, Projekt & Byggledning

Luleå

 • Team Projekt & Byggledning

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

  Vi har många års erfarenhet inom vindkraft, vattenkraft, elnät och värmekraft. Vi kan bistå med kompetens och erfarenhet i alla steg; planläggning, tillstånd, projektering och byggande. Våra konsulter kan bistå med framtagning av tillståndsansökningar, miljö­konsekvensbeskrivningar med fältstudier. Vi projekterar vägar, mark, fundament, byggnader, högspänningsanläggning, kraftöverföring och nätanslutning. Vi bistår också med projekt- och byggledning, teknisk rådgivning och nätanalyser.

  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Rolf Johansson
  Rolf Johansson
  Teamchef, Projekt & Byggledning
 • Team Geoteknik

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

  Våra geotekniker bred kompetens och lång erfarenhet alltifrån stora komplicerade infrastrukturprojekt till enskilda små byggobjekt. Vi har spetskompetens inom jord, vatten och berg och vi är verksamma över hela Sverige och Norge.

  Tillsammans med vårt dotterbolag Norconsult Fältgeoteknik AB utför vi även geotekniska fältundersökningar för alla typer av projekt och även kärn­borrningar i berg och odexborrning med mera.

  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Birgitta Nyström
  Birgitta Nyström
  Team Geoteknik
 • Team Elteknik

  På Norconsult arbetar vi med utformning av elanläggningar i alla typer av produktions­anläggningar och har erfarenhet från vattenkraft, vindkraft och värmekraft. Vi gör allt från utredning och förstudier, dimensionering och projektering av kompletta elkraftanläggningar till idrifttagning av anläggningen.

  Vi har specialistkompetens och bred kompetens inom el-tekniska tjänster för kraft- och transformatorstationer, kopplingsanläggningar, omformar­anläggningar och kontrollanläggningar. Vi är vana att arbeta med stationer både för utomhusanläggningar men även trånga miljöer för industri eller i stadsmiljö.


  Vi utför studier, projektering och byggkontroller av kabelanläggningar för kraftöverföring, både på land och i sjö. Vi har omfattande erfarenhet och kompetens inom kabelteknologi och kabelförläggning. Våra konsulter har deltagit i stora kabelprojekt både nationellt och internationellt. Vi har också planerat och projekterat omläggning av luftledning till kabel.


  Vi har många års erfarenhet inom vindkraft och kan bistå med kompetens och erfarenhet i alla steg; planläggning, tillstånd, projektering och byggande. Våra konsulter kan bistå med framtagning av tillståndsansökningar, miljö­konsekvensbeskrivningar med fältstudier. Vi projekterar vägar, mark, fundament, byggnader, högspänningsanläggning, kraftöverföring och nätanslutning. Vi bistår också med projekt- och byggledning, teknisk rådgivning och nätanalyser.


  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Rolf Johansson
  Rolf Johansson
  Teamchef, Projekt & Byggledning

Malmö

Team infrastruktur

Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

På vårt kontor i Malmö arbetar vi brett med infrastrukturprojekt. Vi har kompetens inom VA-teknik, trafikplanering, väg- och gatuprojektering, miljö- och landskapsplanering. Vårt Malmökontor är beläget vid Bagers plats i centrala Malmö, ett stenkast från centralstationen med utsikt mot Malmö Live.

Vårt starka team jobbar med både små och stora projekt, från tidiga utredningar till byggplatsuppföljningar. Vi har både seniora och juniora medarbetare i en bra blandning som gillar att ha kul på jobbet.

Vi arbetar i hela projektcykeln med alltifrån mycket tidiga planeringsstadier, utredningar och förstudier, via projektering till byggplatsuppföljning och utbildning. Många av våra projekt innebär också genomförande av tillståndsprocesser med miljö- och konsekvensbeskrivningar.

Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

Kontakt

Profilbild för Sandra Kjellberg
Sandra Kjellberg
Avdelingsleder Kontor

Piteå

Team Installationsteknik

Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

Vi arbetar med att skapa ett bra klimat inomhus samtidigt som påverkan på den yttre miljön blir så minimal som möjligt. Våra ingenjörer jobbar med ventilation, värme, sanitet och kyla och är med från idéskedet till färdig byggnad. Vi utför även energikartläggningar, LCC-kalkyler, installations­samordning och 3D/BIM. Vi är certifierade för Miljöbyggnad och passivhus.

Vi utvecklar även framtidens solvärmelösning ASES, Active Solar Energy Storage, vilket markant minskar andelen köpt uppvärmningsenergi till fastigheter.

Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

Kontakt

Profilbild för Berndt Hortlund
Berndt Hortlund
Teamchef, Installationsteknik

Skellefteå

 • Team Projekt & Byggledning

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

  Vi har många års erfarenhet inom vindkraft, vattenkraft, elnät och värmekraft. Vi kan bistå med kompetens och erfarenhet i alla steg; planläggning, tillstånd, projektering och byggande. Våra konsulter kan bistå med framtagning av tillståndsansökningar, miljö­konsekvensbeskrivningar med fältstudier. Vi projekterar vägar, mark, fundament, byggnader, högspänningsanläggning, kraftöverföring och nätanslutning. Vi bistår också med projekt- och byggledning, teknisk rådgivning och nätanalyser.

  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Rolf Johansson
  Rolf Johansson
  Teamchef, Projekt & Byggledning
 • Team Elteknik

  På Norconsult arbetar vi med utformning av elanläggningar i alla typer av produktions­anläggningar och har erfarenhet från vattenkraft, vindkraft och värmekraft. Vi gör allt från utredning och förstudier, dimensionering och projektering av kompletta elkraftanläggningar till idrifttagning av anläggningen.

  Vi har specialistkompetens och bred kompetens inom el-tekniska tjänster för kraft- och transformatorstationer, kopplingsanläggningar, omformar­anläggningar och kontrollanläggningar. Vi är vana att arbeta med stationer både för utomhusanläggningar men även trånga miljöer för industri eller i stadsmiljö.


  Vi utför studier, projektering och byggkontroller av kabelanläggningar för kraftöverföring, både på land och i sjö. Vi har omfattande erfarenhet och kompetens inom kabelteknologi och kabelförläggning. Våra konsulter har deltagit i stora kabelprojekt både nationellt och internationellt. Vi har också planerat och projekterat omläggning av luftledning till kabel.


  Vi har många års erfarenhet inom vindkraft och kan bistå med kompetens och erfarenhet i alla steg; planläggning, tillstånd, projektering och byggande. Våra konsulter kan bistå med framtagning av tillståndsansökningar, miljö­konsekvensbeskrivningar med fältstudier. Vi projekterar vägar, mark, fundament, byggnader, högspänningsanläggning, kraftöverföring och nätanslutning. Vi bistår också med projekt- och byggledning, teknisk rådgivning och nätanalyser.


  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Rolf Johansson
  Rolf Johansson
  Teamchef, Projekt & Byggledning

Stockholm

 • Team Miljö & Säkerhet

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.Utmaningarna sträcker sig från de stora globala klimatfrågorna ner till lokala och teknikspecifika åtgärder. Att säkra balansen mellan tillväxt och samhällsutveckling är en stor utmaning som kräver kunskap och förståelse utifrån olika perspektiv. Vi genomför miljösamordning, miljöplanering och utredningar som hjälper till att få våra städer att bli mer hållbara ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.

  Våra insatser i värdekedjan har en klar tyngdpunkt på miljö i utredningsfasen. Stor vikt läggs även på alternativa analyser och lösningar, konkreta specifikationer kring åtgärder och lösningar, samt utvärdering av åtgärderna.

  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Magnus Jansson
  Magnus Jansson
  Avdelingsleder Kontor
 • Team VA-teknik

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

  Utbyggnaden av vårt samhälle kräver energieffektiva vatten- och avloppssystem som optimerar vattenförsörjningen, samtidigt som återföring av renat dag- och avloppsvatten måste ske på ett miljövänligt sätt.

  Vi arbetar i hela projektcykeln med alltifrån mycket tidiga planeringsstadier, utredningar och förstudier, via projektering och projektledning till byggledning, idrifttagning, besiktning, driftoptimering och utbildning. Många av våra vattenprojekt innebär också genomförande av tillståndsprocesser med miljö- och konsekvensbeskrivningar samt riskanalyser av system för dricksvattenförsörjning och avloppshantering.

  Vatten­reningsprocesser med tillhörande el-styr för badvattenrening är en av de kompetenser som vi besitter. Vi har erfarenhet från projekt inom badvattenrening till såväl stora äventyrsbad som till mindre spa-anläggningar. Vi har lång och gedigen erfarenhet av VA-processer inom såväl avlopp, dricksvatten som dagvatten. Vårt starka team jobbar med både små och stora projekt, från tidiga utredningar till projektledning i byggfasen.

  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Marta Juhlén
  Marta Juhlén
  Team Väg- och VA-teknik
 • Team Projekt- & Byggledning

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

  Att under produktionstiden ansvara för beställarens frågor på byggplatsen är av stor vikt. Med kompetens och kreativitet kunna se alternativ och förbättringar både inom ekonomi och tekniska lösningar ger på sikt en bättre byggnad. Vår breda erfarenhet ger oss dessa möjligheter. Vi tar ansvar för att ditt projekt genomförs med rätt kvalitet och ekonomi på ett effektivt och kostnadsmedvetet sätt, från tidigt planeringsskede till färdig byggnad eller anläggning. Teamet består av erfarna och rutinerade konsulter med upp till 40 års erfarenhet av byggprocessen.

  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Michael Klevbrant
  Michael Klevbrant
  TC
 • Team Plan

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

  Planering är ett komplext område där våra samhällsplanerare, fysiska planerare, arkitekter och landskapsarkitekter genomför utredningar och analyser i samband med övergripande planering från nationell och regional nivå ner till enskilda stadsdelar eller kvarter – något som kräver djup insyn och bred förståelse.

  För att våra analyser och beräkningar ska leda till hållbar utveckling tittar vi utifrån alla tre dimensioner; ekonomisk, ekologisk, och social hållbarhet. Det är viktigt att se och förstå hur dessa dimensioner ska samspela. Bygger man till exempel en bro räcker det inte med att räkna på hur många fordon den ska kunna transportera, utan även hur den uppfattas fysiskt och estetiskt samt vilken påverkan den har på naturen och människor som rör sig i samhället.

  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Maria Hjort
  Maria Hjort
  Gruppeleder
 • Team Akustikon

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

  Våra akustiker erbjuder rådgivning inom hela akustikområdet. Tack vare våra mångåriga samlade erfarenheter kan vi bidra med högsta kompetens inom byggnadsakustik, rums- och salsakustik, AV-teknik, vibrationer samt industri- och samhällsbuller.

  Vi har lång erfarenhet av projektering i såväl stora som små projekt såsom bostäder, vårdlokaler, skolor/förskolor, kontor, industrilokaler, idrottsanläggningar, kyrkor, musikstudior mm. Även de mest prestigefyllda projekten som konsertsalar och arenor tillhör våra dagliga projekt.

  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Åsa Nyström
  Åsa Nyström
  Teamchef Akustikon Stockholm
 • Team Arkitektur

  Framtidens byggnation kräver utveckling och helhetslösningar som är resurseffektiva, håller hög kvalitet och tar tillvara på både den yttre och inre miljön.

  Team Arkitektur består av 55 arkitekter, inredningsarkitekter och byggnadsingenjörer med stor erfarenhet av kvalificerade planerings- och projekteringsuppdrag. Vi arbetar med allt från tidiga inventeringar, verksamhetsutredningar och programskisser till detaljprojektering och uppföljning under byggtiden.

  Våra uppdrag spänner över en stor bredd av projekttyper såsom; skolor, bostäder, vårdprojekt kontor, kulturbyggnader, simhallar och industriprojekt. Teamet har även specialistkunskaper inom bl.a. hållbarhet, tillgänglighet, 3D/BIM-samordning och visualisering. Att ha kunskaper inom Revit är något som vi särskilt premierar.

  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl arkitekt som byggingenjör!

  Kontakt

  Profilbild för Jessica Eriksson
  Jessica Eriksson
  Arkitekter

Stockholm - Hantverkargatan

Team Geodesi

Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.Vi producerar kartor och utför alla typer av geodetiska mätningar och beräkning för kartor, terrängmodeller, projektering, byggande och kontroll. Vi utför även detalj- och projek­teringskartor, anläggningsdokumentation, relationsritningar och GIS-produkter.Vi kan med hjälp av laserskanning, snabbt leverera en exakt avbild av verkliga förhållanden som underlag för vidare bearbetning till färdiga ytmodeller och 3D-ritningar. Vi använder 3D-laserskanning för mätuppdrag där detalj­rikedom och precision efterfrågas.Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

Kontakt

Profilbild för Viviana Munoz
Viviana Munoz
Teamchef Geodesi

Sundsvall

 • Team Projekt & Byggledning

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

  Vi har många års erfarenhet inom vindkraft, vattenkraft, elnät och värmekraft. Vi kan bistå med kompetens och erfarenhet i alla steg; planläggning, tillstånd, projektering och byggande. Våra konsulter kan bistå med framtagning av tillståndsansökningar, miljö­konsekvensbeskrivningar med fältstudier. Vi projekterar vägar, mark, fundament, byggnader, högspänningsanläggning, kraftöverföring och nätanslutning. Vi bistår också med projekt- och byggledning, teknisk rådgivning och nätanalyser.

  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Rolf Johansson
  Rolf Johansson
  Teamchef, Projekt & Byggledning
 • Team Elteknik

  På Norconsult arbetar vi med utformning av elanläggningar i alla typer av produktions­anläggningar och har erfarenhet från vattenkraft, vindkraft och värmekraft. Vi gör allt från utredning och förstudier, dimensionering och projektering av kompletta elkraftanläggningar till idrifttagning av anläggningen.

  Vi har specialistkompetens och bred kompetens inom el-tekniska tjänster för kraft- och transformatorstationer, kopplingsanläggningar, omformar­anläggningar och kontrollanläggningar. Vi är vana att arbeta med stationer både för utomhusanläggningar men även trånga miljöer för industri eller i stadsmiljö.


  Vi utför studier, projektering och byggkontroller av kabelanläggningar för kraftöverföring, både på land och i sjö. Vi har omfattande erfarenhet och kompetens inom kabelteknologi och kabelförläggning. Våra konsulter har deltagit i stora kabelprojekt både nationellt och internationellt. Vi har också planerat och projekterat omläggning av luftledning till kabel.


  Vi har många års erfarenhet inom vindkraft och kan bistå med kompetens och erfarenhet i alla steg; planläggning, tillstånd, projektering och byggande. Våra konsulter kan bistå med framtagning av tillståndsansökningar, miljö­konsekvensbeskrivningar med fältstudier. Vi projekterar vägar, mark, fundament, byggnader, högspänningsanläggning, kraftöverföring och nätanslutning. Vi bistår också med projekt- och byggledning, teknisk rådgivning och nätanalyser.


  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Rolf Johansson
  Rolf Johansson
  Teamchef, Projekt & Byggledning

Växjö

Team VeAinfo

Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

Vi på Norconsult har lång erfarenhet av insamling och hantering av mätdata. Vi har utvecklat ett system som både förenklar och effektiviserar mätarbetet för dig som kund. Med systemet kan man bland annat övervaka dricks­vattenmätare på vattenledningsnätet och få fram rapporter för att skapa villkor för vad som är normalt i flödet. Systemet kan även användas för att mäta hur mycket vatten som ska distribueras inom ett nät.

Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

Kontakt

Profilbild för Niklas Sörensson
Niklas Sörensson
Teamchef, VeAinfo

Örebro

Team Vattenbyggnad

Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

Team vattenbyggnad arbetar framförallt med tekniska lösningar vid fiskvandring. Det handlar då framförallt om konstruktion och flödesberäkningar vid fiskvägar men även andra delar såsom juridiska frågor (vattendom o.s.v.) samt förstudier.

Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

Kontakt

Profilbild för Petter Norén
Petter Norén
Teamchef, Team Vattenbyggnad

Östersund

 • Team Projekt & Byggledning

  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

  Vi har många års erfarenhet inom vindkraft, vattenkraft, elnät och värmekraft. Vi kan bistå med kompetens och erfarenhet i alla steg; planläggning, tillstånd, projektering och byggande. Våra konsulter kan bistå med framtagning av tillståndsansökningar, miljö­konsekvensbeskrivningar med fältstudier. Vi projekterar vägar, mark, fundament, byggnader, högspänningsanläggning, kraftöverföring och nätanslutning. Vi bistår också med projekt- och byggledning, teknisk rådgivning och nätanalyser.

  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Rolf Johansson
  Rolf Johansson
  Teamchef, Projekt & Byggledning
 • Team Elteknik

  På Norconsult arbetar vi med utformning av elanläggningar i alla typer av produktions­anläggningar och har erfarenhet från vattenkraft, vindkraft och värmekraft. Vi gör allt från utredning och förstudier, dimensionering och projektering av kompletta elkraftanläggningar till idrifttagning av anläggningen.

  Vi har specialistkompetens och bred kompetens inom el-tekniska tjänster för kraft- och transformatorstationer, kopplingsanläggningar, omformar­anläggningar och kontrollanläggningar. Vi är vana att arbeta med stationer både för utomhusanläggningar men även trånga miljöer för industri eller i stadsmiljö.


  Vi utför studier, projektering och byggkontroller av kabelanläggningar för kraftöverföring, både på land och i sjö. Vi har omfattande erfarenhet och kompetens inom kabelteknologi och kabelförläggning. Våra konsulter har deltagit i stora kabelprojekt både nationellt och internationellt. Vi har också planerat och projekterat omläggning av luftledning till kabel.


  Vi har många års erfarenhet inom vindkraft och kan bistå med kompetens och erfarenhet i alla steg; planläggning, tillstånd, projektering och byggande. Våra konsulter kan bistå med framtagning av tillståndsansökningar, miljö­konsekvensbeskrivningar med fältstudier. Vi projekterar vägar, mark, fundament, byggnader, högspänningsanläggning, kraftöverföring och nätanslutning. Vi bistår också med projekt- och byggledning, teknisk rådgivning och nätanalyser.


  Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

  Kontakt

  Profilbild för Rolf Johansson
  Rolf Johansson
  Teamchef, Projekt & Byggledning

Kontakt

Profilbild för Malin Roos
Malin Roos
HR