Tillsammans är vi alltid starkare!

På Norconsult arbetar vi tvärfackligt - på riktigt. Här finns ingenting som främjar intern konkurrens. Vår övertygelse är nämligen att de bästa lösningarna kommer från nära samarbete, såväl kollegor emellan som med våra uppdragsgivare.

Med vår samlade expertkompetens löser vi uppgiften som ett lag. Detta tror vi är grunden till varför vi trivs så bra och varför våra medarbetare väljer att stanna kvar hos oss. Att få tid och stöd och känna sig sedd och behövd.

Vad innebär trivsel och samarbete för våra kollegor?
Lyssna till Markus, Emma och Magnus när de berättar om hur de arbetar med samarbete i sina team och ser till att alla trivs.

Charlotte.jpg

Högt engagemang och trivsel i Norconsults medarbetarundersökning
Norconsult får fortsatt högt betyg hos medarbetarna i bolagets årliga medarbetarundersökning ”LiVEing”. – Ett år som detta blir ledarskap och samarbete extra viktiga fokusområden, säger HR-chef Charlotte Wikman.
Läs hela intervjun med Charlotte här.