Lediga tjänster

Miljökonsult

Placering
Kalmar, Karlskrona, Växjö
Sista ansökningsdag
2019-06-16
An­ställnings­form
Tillsvidare­anställning
Roll
Konsult

Välkommen till Norconsult

Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expert­kunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult. Vi är ett medarbetarägt bolag med 685 anställda i Sverige och 3800 i koncernen. Vi har i dagsläget 25 kontor i Sverige och är inne i en expansiv fas vilket innebär att vi önskar växa ytterligare inom Miljöområdet i Kalmar, Karlskrona och Växjö.

Din roll

Miljökompetensen hos Norconsult är både bred och djup. Vi jobbar med alla typer av frågor som rör tillståndsprövning, naturmiljö, förorenad mark, byggnader och avfall. Tillståndsprövning sker framför allt enligt 11 kap och inom naturmiljö arbetar vi t ex med att utföra naturvärdesinventeringar. Inom förorenade områden arbetar vi med undersökningar av mark, grund- och ytvatten, sediment, luft och byggnadsmaterial. Våra kunder består framför allt av kommuner, Trafikverket, energibolag samt olika bygg- och fastighetsbolag. Som uppdragsledare kommer du att arbeta med uppgifter kopplade till miljötekniska undersökningar, infrastruktur, åtgärdsutredningar, riskbedömningar och saneringskontroll. Du kommer att ha omfattande kontakt med beställare och svarar för den interna samordningen av uppdrag jämte granskning av uppdragsresultat.

Din bakgrund

Vi välkomnar dig med relevant ingenjörs- eller naturvetarexamen från högskola eller universitet exempelvis geolog, miljövetare, civilingenjör, ekotoxikolog eller biolog. Du har minst fem års erfarenhet av uppdragsledning och samordning av förorenade områden på konsultsidan. Meriterande med specialistkunskaper inom miljö, geologi, hydrogeologi samt tillståndsfrågor.

Du är en person som värdesätter ett utvecklande teamarbete i dina uppdrag med såväl kunder som kollegor. Kreativitet och samarbete är två starka ledord för oss och också för dig som är nyfiken på den här tjänsten. Norconsult har ett stort fokus på hållbarhetsfrågor, både ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

B-körkort är ett krav

Vårt erbjudande

Att arbeta tillsammans med oss här på Norconsult innebär att du får vara med och forma företagets och din egen framtid då vi är ett 100 % medarbetarägt företag. Med ägarengagemang, erfarenhet och intresse för samhällsbyggnad, utvecklar du tillsammans med övriga kompetenser hållbara lösningar för våra kunder.

Ta gärna en titt på din blivande chef:

https://www.linkedin.com/in/kristina-reeves-81a47593/

Välkommen med din ansökan!

Kontakt

Profilbild för Kristina Reeves
Kristina Reeves
Mark & Vatten