Lediga tjänster

EX-jobb: GIS och fjärranalys

Placering
Göteborg, Stockholm
Sista ansökningsdag
2020-12-31
An­ställnings­form
Sommar-/Ex-jobbare
Roll
Konsult

Just nu drivs ett internt utvecklingsprojekt på Team Transmission & Distribution och Team Miljö & Säkerhet för att arbeta fram ett koncept som består av flera processer för att ta ett steg från subjektiva värderingar till att ha objektiva beräkningar som tydligt visar resultat och har bra spårbarhet.

Vägen fram tror vi är genom fjärranalys och GIS, något som redan idag är djupt förankrat i vårt arbetssätt. Vi vet vad som kan åstadkommas med valda tekniker och processer och tror att ni studenter kan hjälpa oss att nå dit.
Exjobbet/exjobben innebär:

Standardisera insamlingen av öppen geodata för nyttjande i samhällsplanering.
Idén är att med hjälp av olika skript, program och tillgängliga öppna data samla in geodata till våra projekt. Den datan vill vi sedan avgränsa och standardisera utifrån de behov som finns inom de projekt som sker på Norconsult inom T&D.

Vi ser gärna att du har kunskaper inom FME, Python, ArcGIS.


Efter att vi har sållat bland indata så vill vi bedöma vilken data som bör ha störst vikt. Därför vill vi ha en process där vi samlar olika erfarenheter inom olika discipliner (t.ex. miljö och tillstånd, konstruktion, entreprenad, geologi/geoteknik, kalkyl) som tillsammans studerar ett geografiskt avgränsat område och vad som finns där, utifrån den insamlade geodatan.

Vi ser gärna att du har kunskaper inom AHP och ArcGIS.


Med den samlade bedömningen börjar fjärranalysen på riktigt. Hur hittar vi bästa vägen som tar hänsyn till de valda värdena som möjligt? Den samlade erfarenheten inom projekt eller branscher har engagerats och tyckt till, nu kan vi genomföra beräkningar för att ta fram linjer eller korridorer som indikerar bäst framkomlighet, billigaste anläggningskostnaden eller… Vi tolkar resultatet!

Vi ser gärna att du har kunskaper inom LCP och ArcGIS.

Vi ser gärna sökande med brinnande intresse för samhällsplanering, fjärranalys och markprojektering. Omfattningen avgör du/ni. Ska du skriva ett examensarbete på 15 hp kanske en av punkterna räcker. Ska du skriva ett examensarbete på 30 hp+ kanske hela konceptet är något att bygga ett examensarbete kring. 

Kontakt

Profilbild för Fredrik Fagrell
Fredrik Fagrell
Rådgiver