Våra utbildningar

Vi tror på en tät dialog och samverkan med våra kunder och samarbetspartners för att aktivt fånga upp våra kunders behov. Vi har lång erfarenhet av att anordna kurser, seminarier och workshops med olika kompetens och fokus. Våra utbildningar och nätverksträffar är exempel på forum där detta viktiga arbete sker. Nedan presenteras de olika utbildningar som vi anordnar.

  Ett gemensamt sätt att kommunicera och organisera arbeten i farliga miljöer är en förutsättning för att minska risken för olyckor. El- och vattenkraftbranschen har tagit fram säkerhetsanvisningar som ett led i detta arbetsmiljöarbete. Vikten av riskhantering både i planeringsstadiet och vid utförandet poängteras. Norconsult anordnar kurser i ESA 14 och ESA Vattenvägar vilka leder till av Svensk Energi godkända intyg. Båda kurserna är hålls under två dagar och finns även som repetitionskurser om en dag.

  ESA – 14 Fackkunnig

  Kursen ersätter ESA 05 och skötselföreskrifterna. Den är omarbetad enligt Svensk standard SS-EN 50110-1 utg 3 och innehåller både ESA Grund och ESA Arbete. Under kursen går vi igenom ansvarsfördelning enligt lag och enligt ESA behandlas. Funktionerna i ESA-organisationen beskrivs och diskuteras.

  Vi går igenom arbetsmetoderna Arbete utan spänning, Arbete nära spänning, Arbete med spänning samt Arbete på parallella ledningar. Vi tar upp exempel och övningar med arbetsbevis och andra erforderliga dokument. Kursen avslutas med ett slutprov.

  ESA Vattenvägar – Vattenkraftens säkerhetsanvisningar
  Kursen ersätter ESA Vattenvägar Kraftverk. Vi behandlar organisation och funktioner baserade på ESA 14, samt ansvarsfördelning enligt lag och ESA behandlas. Vi går igenom arbetsmetoderna Arbete i och invid vattenväg, Arbete på avställd rörlig anläggningsdel, Arbete nära rörlig anläggningsdel och Arbete på rörlig anläggningsdel. Vi tar upp exempel och övningar med arbetsbevis och andra erforderliga dokument. Kursen avslutad med ett slutprov.

  Välkommen att kontakta oss för mer information!

   

  Profilbild för Jonas Björnström
  Jonas Björnström
  Teamchef, Generator & Turbinteknik

  Den sociala hållbarheten är en viktigt pusselbit inom fysisk planering, som får mer och mer uppmärksamhet. Vad sociala frågor innebär och hur de tar sig uttryck inom planeringen är frågor som vi arbetar med dagligdags. Som ett stöd till andra planerare arrangerar Norconsult utbildningar som fångar in den sociala dimensionen i konkret planering.

  Övergripande värdeord som rättvisa, livschanser, jämställdhet och möjlighet till försörjning är möjliga att stödja genom fysiska strukturer. Vårt utbildningskoncept bygger på att konkretisera dessa värdeord och bryta ner dem till de arbetsuppgifter som deltagarna har, oavsett om det är översiktlig planering, detaljplanering eller projektutveckling.

  Vi kan även hjälpa organisationer som inte primärt sysslar med fysisk planering. Skolor, socialförvaltningar, kollektivtrafikplanerare med flera kommer ofta in som remissinstans eller mer aktiva parter inom fysisk planering och kan därmed behöva djupare insikter om hur de fysiska strukturerna kan stödja eller motverka den sociala dimensionen.

   

  Profilbild för Linda Hartzell
  Linda Hartzell
  Planarkitekt

  Norconsult utbildar i Branschregler för Säker Vatten­installation som ligger till grund för en VVS-auktorisering. 

  Kursen vänder sig främst till VVS-montörer och arbetsledare som jobbar eller kommer att jobba i ett av Säker Vatten auktoriserat VVS-företag. Ibland kan även andra befattningar vara aktuella för denna kurs om sådant behov finns i verksamheten. Det är dock endast VVS-montörer och arbetsledare som är anställda på ett auktoriserat VVS-företag, har giltig utbildning i Säker Vatteninstallation samt dokumenterad yrkesutbildning eller yrkeserfarenhet inom VVS som kan få Branschlegitimation.

  Branschlegitimation kan beställas när man efter godkänd utbildning fått e-post från Säker Vatten. Diplom, intyg eller annat bevis på att man gått utbildningen utfärdas inte.

  OBS! Denna kurs vänder sig inte till VS-projektörer.

  Kursdagen avslutas med ett skriftligt kunskaps­prov. I kursen ingår kursdokumentation, lunch och kaffe.

  Välkommen att kontakta någon av våra godkända lärare och besiktningsmän i Säker Vatten­installation för mer information!
  Profilbild för Berndt Hortlund
  Berndt Hortlund
  Sektionschef, Installationsteknik
Norconsult AB