Våra nätverksträffar

Vi tror på en tät dialog och samverkan med våra kunder och samarbetspartners för att aktivt fånga upp våra kunders behov. Vi har lång erfarenhet av att anordna kurser, seminarier och workshops med olika kompetens och fokus. Våra utbildningar och nätverksträffar är exempel på forum där detta viktiga arbete sker. Nedan presenteras de olika utbildningar som vi anordnar.

  Våra Stadsarkitektträffar är ett uppskattat nätverk med en lång historia. Under åren har konceptet successivt utvecklats och förändrats. Ursprungligen vände sig träffarna till kommunernas stadsarkitekter, men målgruppen har utvidgats i takt med att yrkesrollerna har förändrats. Idag bjuder vi in alla som arbetar med planering, både i kommuner, länsstyrelsen och andra myndigheter, representanter från högskolor och näringsliv med flera.

  Är du intresserad av att få inbjudningar till våra Stadsarkitektträffar?
  Kontakta oss!

   

  Profilbild för Katrin Ahlqvist
  Katrin Ahlqvist
  Assistent Arkitektur & Samhällsplanering
  Profilbild för Carolin Folkeson
  Carolin Folkeson
  Planeringsarkitekt, Team Plan

  Sedan många år anordar Norconsult temadagar för hållbar energiproduktion. Temadagarna syftar till att diskutera viktiga branschfrågor för olika typer av energiproduktion. Arrangemanget riktar sig till alla aktörer inom branschen såsom beställare, leverantörer, universitet, branschorganisationer, myndigheter etc.

Norconsult AB