Våra utbildningar

Vi tror på en tät dialog och samverkan med våra kunder och samarbetspartners för att aktivt fånga upp våra kunders behov. Vi har lång erfarenhet av att anordna kurser, seminarier och workshops med olika kompetens och fokus. Våra utbildningar och nätverksträffar är exempel på forum där detta viktiga arbete sker. Nedan presenteras de olika utbildningar som vi anordnar.

 • ESA säkerhetskurser

  Ett gemensamt sätt att kommunicera och organisera arbeten i farliga miljöer är en förutsättning för att minska risken för olyckor. El- och vattenkraftbranschen har tagit fram säkerhetsanvisningar som ett led i detta arbetsmiljöarbete. Vikten av riskhantering både i planeringsstadiet och vid utförandet poängteras. Norconsult anordnar kurser i ESA 14 och ESA Vattenvägar vilka leder till av Svensk Energi godkända intyg. Båda kurserna är hålls under två dagar och finns även som repetitionskurser om en dag.

  ESA – 14 Fackkunnig
  Kursen ersätter ESA 05 och skötselföreskrifterna. Den är omarbetad enligt Svensk standard SS-EN 50110-1 utg 3 och innehåller både ESA Grund och ESA Arbete. Under kursen går vi igenom ansvarsfördelning enligt lag och enligt ESA behandlas. Funktionerna i ESA-organisationen beskrivs och diskuteras.

  Vi går igenom arbetsmetoderna Arbete utan spänning, Arbete nära spänning, Arbete med spänning samt Arbete på parallella ledningar. Vi tar upp exempel och övningar med arbetsbevis och andra erforderliga dokument. Kursen avslutas med ett slutprov.

  ESA Vattenvägar – Vattenkraftens säkerhetsanvisningar
  Kursen ersätter ESA Vattenvägar Kraftverk. Vi behandlar organisation och funktioner baserade på ESA 14, samt ansvarsfördelning enligt lag och ESA behandlas. Vi går igenom arbetsmetoderna Arbete i och invid vattenväg, Arbete på avställd rörlig anläggningsdel, Arbete nära rörlig anläggningsdel och Arbete på rörlig anläggningsdel. Vi tar upp exempel och övningar med arbetsbevis och andra erforderliga dokument. Kursen avslutad med ett slutprov.

  Välkommen att kontakta oss för mer information!

  Profilbild för Mattias Wallin
  Mattias Wallin
  Certifierad av Svensk Energi
   
 • Utbildning i social hållbarhet

  Den sociala hållbarheten är en viktigt pusselbit inom fysisk planering, som får mer och mer uppmärksamhet. Vad sociala frågor innebär och hur de tar sig uttryck inom planeringen är frågor som vi arbetar med dagligdags. Som ett stöd till andra planerare arrangerar Norconsult utbildningar som fångar in den sociala dimensionen i konkret planering.

  Övergripande värdeord som rättvisa, livschanser, jämställdhet och möjlighet till försörjning är möjliga att stödja genom fysiska strukturer. Vårt utbildningskoncept bygger på att konkretisera dessa värdeord och bryta ner dem till de arbetsuppgifter som deltagarna har, oavsett om det är översiktlig planering, detaljplanering eller projektutveckling.

  Vi kan även hjälpa organisationer som inte primärt sysslar med fysisk planering. Skolor, socialförvaltningar, kollektivtrafikplanerare med flera kommer ofta in som remissinstans eller mer aktiva parter inom fysisk planering och kan därmed behöva djupare insikter om hur de fysiska strukturerna kan stödja eller motverka den sociala dimensionen.

  Profilbild för Sonja Pettersson
  Sonja Pettersson
  Kulturgeograf, Team Plan
   
 • Utbildning i säker vatteninstallation

  Norconsult utbildar i Branschregler för Säker Vatten­installation som ligger till grund för en VVS-auktorisering. Endags­kursen "Säker Vatteninstallation" ger kompetens för VVS-montörer och arbetsledare att få en bransch­legitimation som är ett av villkoren för att en VVS-installatör kan bli Auktoriserad.

  Branschreglerna Säker Vatten­installation infördes hösten 2005 och blir försäkrings­bolagens villkorstext för fack­manna­mässigt utförande av VVS-installationer. Branschreglerna kommer att påverka möjligheterna att få ersättning för vattenskador från villa- och fastighets­försäkringar samt att teckna ansvars- och entreprenad­försäkringar.Kursen behandlar följande avsnitt: Installations­regler, vattenskador, legionella, brännskador, återströmning, kontroll, provning och dokumentation i monteringsanvisningar.

  Kursdagen avslutas med ett skriftligt kunskaps­prov. I kursen ingår kursdokumentation, lunch och kaffe.

  Välkommen att kontakta någon av våra godkända lärare och besiktningsmän i Säker Vatten­installation för mer information.

  Profilbild för Ivan Antman
  Ivan Antman
  Installationsteknik
   
  Profilbild för Berndt Hortlund
  Berndt Hortlund
  Teamchef, Installationsteknik
   
Norconsult AB