Ord från vår VD

För Norconsult har hållbarhet varit en viktig hörnsten ända sedan företaget startades i början av femtiotalet, skillnaden var bara att namnet ”hållbarhet” inte var uppfunnet då. Vi har länge haft en resepolicy kopplat mot att begränsa vår negativa miljöpåverkan, sorterat sopor och så vidare men det är i våra projekt som vi kan göra störst skillnad.

Internt ser vi en minskning av CO2-utsläppen per anställd under 2020. Det farliga och det icke-farliga avfallet har ökat i absoluta tal vilket är ett resultat av att Stockholmskontoret hade två hämtningar 2020 men ingen 2019. CO2-utsläppen från transporter har gått ner något men det faktum att vi öppnat nya kontor samt att vi rest mer med bil under pandemin ökar å andra sidan på utsläppen. Hur gärna jag än vill tolka minskningen av utsläppen per anställd som ett resultat av vårt systematiska hållbarhetsarbete på bolaget så är nog sanningen den att Corona-pandemin är anledningen.

Under 2020 har 80% av våra medarbetare arbetat från bostaden och de flesta tjänsteresor har ersatts av digitala möten. Det exakta svaret kommer vi inte att få förrän i slutet av 2021. Personligen hoppas jag att pandemin har ökat på vår krismedvetenhet och fått gemene man att förstå att pandemin bara är en föraning av vad en global klimatkris kommer att innebära.

För att citera Victor Galaz, Deputy Director, Stockholm Resilience Centre: – Corona är vårt 100 meterslopp men klimatutsläppen är vårt ultramaraton.

Det är i våra projekt som vi kan göra störst skillnad när det gäller att få fram hållbara lösningar och minimera CO2-utsläpp. I den kundenkät som ingår i vår projektuppföljning får vi bra resultat, ett medelbetyg på 4,4 av 5 möjliga på frågan ”Hur väl har Norconsult hanterat miljöfrågorna i uppdraget?”. Här kan vi klappa oss själva på axeln. Men, det som förbryllar mig är att i samma kundenkät svarar endast 40% av våra kunder att miljöfrågorna är viktiga eller relevanta.

Hur kan det vara möjligt? Min analys är att våra kunder är för pressade både i tid och av ekonomi så man mäktar inte med att ta hållbara kliv i projekten. Här har vi som rådgivare och konsulter ett ansvar att visa vägen, för det ju trots allt i projekten vi tillsammans kan göra störst skillnad.

Under 2020 har vi därför stärkt upp vår interna organisation med en bolagsövergripande hållbarhetsgrupp, varje affärsområde har en utpekad hållbarhetsansvarig och ute i linjeorganisationen har vi hållbarhetsambassadörer, allt för att lätt kunna bolla hållbara idéer, lösningar och välja rätt verktyg i ett projekt. I affärsplanen för 2021 har vi dessutom skruvat upp våra interna mål till att den interna verksamheten ska ha nettonollutsläpp senast 2030.

Det är nu det måste hända - Let’s create a sustainable future!

Ljot Strömseng
VD

Hållbarhetsrapport

 

Kontakt

Profilbild för Ljot Strömseng
Ljot Strömseng
VD