Ord från vår VD

Klimat, miljö och hållbarhet står i centrum för debatten som kanske aldrig förr. Bra, tycker vi på Norconsult. Vårt mål är att alltid ta fram lösningar som är mer hållbara än standardalternativet.

Ett viktigt hjälpmedel i vårt dagliga arbete är Hållbarhetskollen, som tar avstamp i de för oss mest relevanta delmålen i FN:s Agenda 2030. Tack vare det här digitala verktyget, som används vid interna startmöten och även i dialogen med kunder, kan vi enkelt se hur ett projekt kan bli ännu mer hållbart.

Men även om utvecklingen på hållbarhetsområdet – både på Norconsult och rent generellt – går åt rätt håll finns alltid saker att förbättra. Till exempel fick ett av svaren i vår kundenkät mig att haja till. Bara 44 procent svarade ja på frågan har miljöfrågor varit relevanta/viktiga/aktuella i uppdraget?”. 44 procent! Den frågan borde inte kunna besvaras med annat än ett ja, tänker man. Så varför så många nej? Kanske är hållbarhet så självklart att många tänker att det per automatik ingår i alla uppdrag. Att det är förklaringen till att man svarar som man gör.

Den oroväckande signalen får oss hur som helst att spänna bågen. Som konsulter har vi ett ansvar inte bara att komma med bra lösningar, utan också att hjälpa våra uppdragsgivare att tänka i rätt banor.

Under 2019 slog vi fast att Norconsult ska vara klimatneutrala senast år 2045. För att nå dit ska vi – utöver att minska och till slut utplåna vårt eget koldioxidavtryck – också öka vårt kunnande vad gäller till exempel material och processer. På så vis får vi kunskap om hur man kan bygga och förvalta utan koldioxidutsläpp. Och så måste vi fortsätta utbilda och hjälpa våra kunder. De ska inte tvivla på att vi har rätt kompetens och att vi vill dela med oss av vår kunskap.

Då kan vi nå hela vägen – tillsammans.

Ljot Strömseng
VD

Hållbarhetsrapport

 

Kontakt

Profilbild för Ljot Strömseng
Ljot Strömseng
VD