Mål 9

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

För att möta framtida utmaningar som vi människor och vår planet står inför måste våra industrier och infrastrukturer göras mer inkluderande och hållbara. Innovation och teknologiska framsteg är nyckeln till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska och miljömässiga utmaningar. Att investera i hållbara industrier, forskning,miljövänlig teknik och innovation är alla viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling.
Källa: FN:s utvecklingsprogram

Så här jobbar vi med mål 9

Hållbar infrastruktur är en utmaning men också en sporre för våra medarbetare. Läs om våra järnvägsprojektörer som ser till att en högre andel gods kan fraktas på järnväg i stället för på väg genom Bergslagen. Dessutom arbetar våra biologer med att flytta växterna till annan plats för att skydda hotade arter. Läs även om nya Hisingsleden där David, seniorkonsult inom miljö, har tagit hjälp av kräldjursexperter från Nordens Ark för att rädda hasselsnoken - en hotad art som dessutom har en av sina kärnpopulationer på Hisingen.

Kontakter

Profilbild för Caroline Jöngren
Caroline Jöngren
Biolog/agronom
Profilbild för Elisabeth Setterstig
Elisabeth Setterstig
Avdelningschef Väg & Järnvägsteknik Göteborg
Profilbild för David Reuterskiöld
David Reuterskiöld
Seniorkonsult Miljö, naturvård, vattenvård
Profilbild för Tony Strandberg
Tony Strandberg
Affärschef Järnväg